Uncategorized

Ugcina odoli abadla imphuphu

05 Sep, 2019 - 00:09 0 Views
Ugcina odoli abadla imphuphu Ugogo esemzini wakhe eOld Lobengula

uMthunywa

Wayne Ncube

ZISELE zizidla amathambo engqondo izakhamizi zeOld Lobengula koBulawayo kulandela ukuba omunye umntwana oleminyaka yokuzalwa eyisikhombisa ethe bedlala ematopeni waveza ukuba ugogo wakhe ulabodoli abahlala phakathi kwegabha lempuphu abaphuma ebusuku baxoxe laye becela ukudla.

Kubikwa ngensuku kungelakudla ngekhaya odoli laba bayalaywa ukuba bangene ezindlini zabomakhelwane bayedinga ukudla.

UMthunywa ngesikhathi evakatshele elayinini le unanzelele ukuthi kungathi kulokungathembani phakathi kwabomakhelwane laba okucina kubangela ukuthi abantwana babomakhelwane bangavunyelwa ukufika kogogo lo (igama siligodlile).

Omunye wabomakhelwane uNkosazana Cynthia Dube uthe loludaba wazizwela ngezakhe indlebe umzukulu kagogo lo exoxa labanye abantwana esithi ugogo wakhe ulabadoli abagcine phakathi kwegabha lempuphu.

“Umntwana lo wathi ugogo wakhe ulabodoli abahlala phakathi kwegabha lempuphu abaphuma ebusuku bakhulume laye njalo abamcela ukudla kuthi nxa ugogo engelakho abathume ukuthi bayedinga kubomakhelwane,” kuveza uNkszn Dube.

Uqhubekele phambili wathi inkulumo yomzukulu kagogo yabethusa kakhulu kungakho bacabanga ukuthi kungabe kuliqiniso ngoba ngeke umntwana oleminyaka eyisikhombisa akhulume amagama anzima kanje.

“Umntwana omncane sonke siyakwazi ukuthi usemsulwa akaqambi manga ngakho akala lwazi lokuthi engazicabangela ingxoxo enje kungakaze kwenzakale. Yinto ayibonayo ngawakhe amehlo le, yikho nje ngithe ngisizwa inkulumo yakhe ngaphelathukuthela.

“Sinje singomakhelwane kwenza sicabange ukuthi labo doli badla lemagabheni ethu ngendlela umzukulu akubeka ngayo ethi ‘nxa ngakibo kungela mpuphu ugogo uyabatshela ukuthi kabangene emalayinini badinge okokudla’ ngakho kusenza sizidle izibindi,” kulandisa uNkszn Dube.

UMthunywa wenelise njalo ukukhulumisana lomunye njalo umakhelwane uMnumzana Felix Mlotshwa lo othe laye wathi esizwa lokhu watheneka amadolo.

“Njengomakhelwane kunzima ukuthi sihlalisane nxa sekuvela inkulumo ezifana lalezi. Nxa kuyikuthi ngempela umzukulu kagogo lo wakukhuluma kutsho ukuthi kukhona okutshaya amanzi kungabe kuyikuthi kuyenzakala mpela,” kuveza uMnu Mlotshwa.

Intatheli zivakatshele ugogo lo ngoLwesithathu emini waveza ukuthi okukhulunywa ngabantu akusiqiniso.

“Lokhu okukhulunywa ngabantu kukhulunywa ngabantu abangizondayo. Lingayangena emkulwini libone igabha leli okuthwa ngigcina kibo odoli laba,” kutsho ugogo.

Ngalesisikhathi ugogo lo uthume umzukulu wakhe ukuthi ayebiza umngane wakhe ongumakhelwane ukuthi azomfakazela ukuthi loku okukhulunywa ngamanga aluhlaza. Okube yisimanga kuntatheli yikuthi umakhelwane lo kazange ake awuvule ngitsho umlomo wakhe avikele umngane wakhe.

“Lingabhala lindaba ephepheni lizangibona, ngilegqwetha lami elikhulu njalo ngilabantwana abaseGoli lizaqondana labo,” kukhwaza ugogo lo.

 

Share This:

Sponsored Links