Uncategorized

Ugangile uMphathisikolo weFatima… ungenela isisebenzi ekamelweni sinqunu

04 Aug, 2022 - 00:08 0 Views
Ugangile uMphathisikolo weFatima… ungenela isisebenzi ekamelweni sinqunu Tapiwa Mudzinganyama

uMthunywa

YiNtatheli KaMthunywa
UMPHATHISIKOLO weFatima High School eSilobela, wenze imbedumehlwana ngokungenela owesifazane oyisisebenzi sakulesi sikolo ekamelweni enqunu.

Indabamlonyeni le, yenzakale ngoMgqibelo ngehola lesihlanu ntambama okwenze izakhamizi zathithibala, ikakhulu ezilabantwana esikolo lesi.

UMthunywa uthole udletshana kubafakazi abaqotho ukuthi umphathisikolo weFatima High School lo, uTapiwa Mudzinganyama wangenela esinye isisebenzi sesikolo lesi (igama siligodlile) ekamelweni lakhe, wamfica enqunu.

Umphathisikolo lo, kubikwa ulamaviki amabili efike kulindawo.

Umamangala nguye ogcine abafundi abangamankazana esikolo lesi.

Injongo kamphathisikolo ayaziwa, kodwa ihlazo leli lisabalele indawana zonke.

Kubikwa mhlaka 30 Ntulikazi, kunguMgqibelo, umphathisikolo lo, olamaviki amabili efike kulesi isikolo, watshona ekhelela utshwala elomsekeli wakhe, uMnumzana Donald Moyo.

Ngokutsho kwabasiki bebunda ukunatha umagwebu yinjwayelo kulabo bobabili njalo bahlezi besenza “ubutshapha” emphakathini.

Ngalelo langa kuthiwa uMudzinganyama, ephekelezelwa nguMoyo, weqa isango lezindlu okuhlala khona abafundi abangamankazana, eqonde ikamelo likamamangala.

“Ngangisanda kuqeda ukugeza, ngezwa ngokuvulwa komnyango ngigcoba, kungena umphathisikolo omutsha,” kutsho umamangala.

Ngokuzwa kwephephandaba likazulu, ubesetshiya umsebenzi, ekhangelele amadlelo amahle.

“Ngethuka, ngahlaba umkhosi.

Nganginqunu, ngiyimi, kodwa yena wathi akwethusi akwenzileyo ngoba ukujwayele ukubona owesifazane enqunu.

“Umphathi wangingenela ngigeza, phakathi kwehola lesine kusiya kwelesihlanu ntambama, ngoMgqibelo.

Ukuthi wayefunani angazi, nango etshaya umnyango engena, esithi ubunqunu bami abumangalisi ngoba yena akulanto angayaziyo,” kutsho umamangala.

“Wathi esephakathi, wathi yena akulanto angayaziyo ngomfazi onqunu, ngakho umfazi onqunu kamethusi.

Ngamchasisela ukuthi engakhohlwa ukuthi ngigcine abantwana abangamankazana. Konke lokhu akuzange kumhluphe.”

Uphenyo olwenziwe liphephandaba likazulu, luveze ukuba indaba le yabikwa emapholiseni eSilobela ngeSonto.

ulnspector Emmanuel Mahoko

Intatheli ixhumane lesikhulumi samapholisa eNkabazwe, u-Inspector Emmanuel Mahoko othe basaphenyisisa ngaloludaba.

Esinye isakhamuzi esihlala elokitshini le-Crossroads uSithabile Sibanda (Rtd Group Captain), sibike ngokudana ngesenzo somphathisikolo.

“Umphathisikolo lo, lomsekeli wakhe banatha utshwala okwedlulisileyo.

Wangena endlini yesisebenzi lesi (esiqamba ngebizo), wasithola sigqoka, waphendula esithi akulanto angayaziyo ngomzimba wesifazane.

Njenge zakhamizi samxwayisa ukuthi ayebika emapholiseni.

“Lakanye wakwenza lokhu, enkambeni yamapholisa eSilobela Police Camp. Sifuna kulungisiswe lokhu.”

Iphephandaba likazulu lixhumane lommeli wedale lephalamende wesi-Silobela uMnumzana Mthokozisi Mpofu othe uzwile ngodaba lolu, kodwa uzafuna isikhathi sokuthi aludingisise.

“Umphathisikolo lo omutsha, angimazi kodwa udaba lolu lufikile endlebeni zami,” kutsho uMpofu.

UNkosikazi Stanford Sibanda, owakhele eCrossroad, eSilobela uthe kade bakhala ngesimo sikamsekeli kamphathisikolo, kanti abazi ukuthi kuzalethwa umphathi olezigigaba.

“Isikolo lesi, kulapho esifundisa abantwabethu kodwa umphathisikolo lo wenza ihlazo emphakathini.

“Akusela sikolo la, ngoba umphathisikolo lomsekeli wakhe abenzi kuhle. Banatha utshwala, bahlambaze umphakathi. Abantwabethu babona okukhulu,” nguNkkz Sibanda lowo.

Share This:

Sponsored Links