Uncategorized

Ugamula omunye azitike ngegazi

09 Jul, 2020 - 00:07 0 Views
Ugamula omunye  azitike ngegazi

uMthunywa

Ethel Ncube
KULOMAKOROKOZA weNyathi owenze insindabaphenduli yendaba kulandela ukuhlahlela omunye ekhanda lonyawo ngehloka qede akhothe igazi, uMthunywa ukuzwile lokhu.

Umakorokoza lo owaziwa ngokuthi nguMawie kubikwa wenza isiga lesi kumaviki amabili edluleyo kubangwa ukugebha igolide.

Omunye umfakazi owayekhona othengisa isitshwala owesabe ukuveza igama lakhe ubikele uMthunywa ukuthi isenzo sikaMawie sathithibalisa umuntu wonke.

“UMawie wayesilwa loJosphat Dube bebanga ukungena emgodini wasedobha ihloka wamgamula ekhanda kanye lamazwane uthe eqeda lapho wakhotha igazi elalithonta ehlokeni lelo wasedliwa ngumswenya.

“Loba uDube walimala kakubi kodwa wasinda ekufeni ngoba abantu bahle bamgijimisela esibhedlela lapho alokhu eselatshwa khona,” kuchaza umfakazi lo.

Ebuzwa ukuthi kuyini okungabe kwenza uMawie wakhotha igazi uthe lo ngumuthi wokuvala icala.

“Ukukhotha ihloka kuthiwa yindlela yokwesula icala ngoba kuthiwa nxa sugwaze umuntu khotha igazi lakhe lisatshisa ukuze ungabanjwa.

“Kulusizi ngoba walimaza umuntu ngento encane nje okwakudinga ukuthi bayivumelane kuphela,” kubika umfakazi lo.

Omunye njalo umfakazi othande ukwaziwa ngokuthi nguSibanda nje kuphela uthe vele omakorokoza bathwala intebe ezinzima egangeni.

“Omakorokoza laba bathwala imithi eyesabekayo kanye lentebe eziphefumalayo nxa bebuya egangeni ukuze bathi bangaze bone bangabotshwa,” kuchaza uMnu Sibanda.

Intatheli ibuye yaxhumana loMnumzana Lotwell Nkomo oveze ukuba kuliqiniso ukuba uMawie wathi esegamule omunye wadla igazi.

“Omakorokoza laba bebegebha ndawonye omunye wathi yena uzaqala ukungena babe sebetshintshana kodwa bangazwanani kwahle kwaba ngumsindo. Omunye wahle wadobha ihloka wagamula omunye ikhanda lamazwane wadobha ihloka lakhe wabaleka,” kutsho uMnu Nkomo.

Imizamo yokukhuluma lesikhulumi samapholisa uInspector Simphiwe Makonese ngaloludaba yehlule nanko phela ucingo lwakhe belungangeni.

Share This:

Sponsored Links