Uncategorized

UFomu 6 ulunywe yinyoka ekilasini wafa

19 Jan, 2023 - 00:01 0 Views
UFomu 6 ulunywe yinyoka ekilasini wafa

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
KULOMFUNDI obesenza uForm 6 esikolo seRushinga High ofe ngemva kwemizuzu engamatshumi amathathu elunywe yinyoka esekilasini ngoLwesine kuviki ephelileyo.

UMelody Chiputura oleminyaka engu-17 yokuzalwa ubebuyele esikolo evela emidlalweni yemini labanye afunda labo lapho alunywe khona yinyoka emlenzeni.

Loba inyoka le baphangisa bayibulala, uMelody wedlula emhlabeni ngesikhathi bemgijimisela esibhedlela.

Umuyi ungcwatshwe ngoMgqibelo esigabeni seKanyemba eRushinga, okutshiye izakhamizi zilesithuli njalo labafundi bethukile.

Uyise kaMelody, uMnunzana uJoseph Chiputura onguKhansila kaWard 13 eRushinga uthe ufike ngemva kwemizuzu engamatshumi amabili ekilinika yeRushinga lapho okwakugijinyiselwe khona umntanakhe.

“Samukela ucingo ngemva kwemizuzu elitshumi elunywe yinyoka le. Sathi sifika ekilinika sasesiphuzile. Kunzima ukukwamukela  njalo kubuhlungu. Angizwisisi ukuba inyoka ingena njani ekilasini ilume indodakazi yami.

Indodakazi yami ibilekusasa ekhanyayo njalo lesikolo ubesithanda ezimisele ezifundweni zakhe. Ubeziqakathekisa izifundo kungakho lathi besiqinisekisa ukuthi uyathola konke akudingayo. Ubesenza izifundo zeHistory, Psychology le Religious Studies njalo ubefisa ukuba nguPsychologist,” nguChiputura lowu.

I-black mamba ilolaka, itshefu yayo iyaphangisa ukubulala. Inyka le iyakhula ibe ngamamitha amathathu. Ingaluma umuntu uyafa ngemva kwemizuzu engamatshumi amabili.
Inyoka le yathola ibizo leli ngombala wayo oyimpunga kunye lombala omnyama phakathi emlonyeni otshengisa ukwesabeka kwayo.

Umphathisikolo weRushinga uMnunzana uChristopher Murenga uthe kwakungoLwesine bonke abafundi beye emidlalweni ngohlelo lwesikhathi sesikolo ngabo 3:50 emini baphenduka emakilasini sebelungiselela ukutshayisa.  “Umntwana lo wahlala etafuleni yakhe engeyesithathu nxa usuka emdulwini. Khonokho wezwakala esehlaba umkhosi ethi uselunyiwe. Abanye abantwana bananzelela ukuthi yinyoka bethuka abanye beqa ngamafasitela, abafana bathwala uMelody baphuma laye phandle ukuze athole uncedo.

UMnu Murenga uthe ngemva kwemizuzu emihlanu benelisa ukumgijimisela ekilinika yeRushinga ngapha befonela abazali bakhe. Abazali bakhe bafika ngemva kwemizuzu engamatshumi amabili belemithi yesiNtu.

“Ngesikhathi sinye safonela esibhedlela seChimhanda lapho udokotela wakhona athi silethe uMelody lenyoka yakhona ebuleweyo. Umfundi waphela sisendleleni sisiya esibhedlela. Sethukile silapha, kasizwisisi lokuthi inyoka le yavela ngaphi ngoba ikilasi le, ikhatshana lalapho esingacabangela ukuthi kungaba lenyoka,” ngumphathi lo.

UDeputy Provincial Education Director, uDokotela Themba Mangwiro owayekhona esililweni njalo ophinde wayafika esikolo uthe bekungelatshani obude esikolo lendawo eseduzane lekilasi iligceke.

Share This:

Sponsored Links