Uncategorized

Udubo lwamanzi luyaqhubeka

03 Sep, 2020 - 00:09 0 Views
Udubo lwamanzi luyaqhubeka

uMthunywa

AMALOKITSHI wonke akoBulawayo kugoqela angandisanga ukuvalelwa amanzi afana lenziki yedolobho azahlala isikhathi esithize engelamanzi kulandela ukungasebenzi kuhle kwamagetsi eFernhill Booster Station.

Amanzi asuka kumadamu aletha amanzi koNtuthu aqala apontshwe angene kuNcema Water Treatment Plant. E-Ncema amanzi la nxa eselungisiwe ayapontshwa aye e-Fernhill abesesiya edamu leTuli lapho asabalaliswa esesiya kumalokitshi atshiyeneyo.

Udubo lwamanzi lolu luzathinta njalo abemigodi kanye lamafekithali.

Lokhu ngokwesibili ukuthi idolobho lonke lingabi lamanzi ngemva kokuba ikhansili yakoBulawayo ngoMgqibelo imemezele ukuba izavala amanzi okwesikhathi esithile kuze kube lesinye isaziso kumalokitshi onke ngaphandle kwenziki yedolobho, emigodini kanye lasemafekithali.

Ukuvalwa kwamanzi lokhu kwabangelwa njalo yikuhamba kwamagetsi kuNyamandlovu-Cowdray park line, iMagwegwe Reservoir, iNcema-Fernhill Line ezinikeza amagetsi kuTuli kanye leCriterion Reservoir.

Amanzi avuliwe okwesikhatshana ngomvulo kwamanye amalokitshi kodwa asevalwa njalo ngoLwesibili.

Kusitatimende esikhitshwe ngoLwesibili uTown Clerk wakoBulawayo uMnumzana Christopher Dube uthe ukuphazamiseka kwamagetsi kubangele ukuthi ukupontshwa kwamanzi kuvalwe.

“Ikhansili yakoBulawayo ithanda ukubikela uzulu ukuthi ukubakhona kwamanzi kuzaphazamiseka kumalokitshi onke kusukela ngoLwesibili mhlaka 1 Mpandula 2020 ngenxa yokutsha kwentambo zamagetsi eFernhill Booster Station osokubelomthelela wokungasahambi kwamanzi kuhle esiya kuTuli Reservoir kanye leCriterion Water Works,” kutsho uDube.

Lokhu kulomthelela ekuhambiseni amanzi kundawan azonke zedolobho kungakho uzulu uyakhuthazwa ukutho amanzi azakube evaliwe kumalokitshi onke edolobho njalo azakubakhona lapho sesisenelisa ukuwaletha ngemva kokulungiswa kwamagetsi.”

Uphinde waxolisa kuzulu ngalokhu. Idolobho lihleli libhekane lodubo lokungabikhona kwamanzi osokwenza ezinye izakhamizi zangabi lamanzi okwenyanga ezedlula eziyisithupha.

Share This:

Sponsored Links