Uncategorized

Udlwengula intombazana (13) yelusile

25 Feb, 2021 - 00:02 0 Views
Udlwengula intombazana (13) yelusile

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
KULENDODA yeLusulu eBinga emiswe phambi komthethwandaba isetheswa icala lokudlwengula umntwana oleminyaka elitshumi lantathu emthole eluse inkomo.

UFreejoy Mhlanga (23) ohlala eBholoboza 17 endaweni yeKabuba ngaphansi kwenduna uSinamagonde eLusulu, kubikwa ubumbe iqinga lokubamba umamangala iganyavu ngemva kokuba emthole eselusa inkomo labanawakhe ababili abaleminyaka engaphansi kwelitshumi.

Kubikwa uMhlanga ekhombe umamangala ngengqamu andubana amtshaye kanengi ngamampama ngesikhathi elwisa ukumdlwengula.

Ngalesosikhathi kubikwa umsolwa ubezitshela ukuthi umamangala labanawakhe kabamazi.

Lesi sihluku senzakale kuviki ephelileyo njalo umsolwa umiswe phambi kukamantshi uUrgent Vundla emthethwandaba weBinga esetheswa icala lokudlwengula.

Umantshi udlulisele lelicala kunyanga kaMabasa.

Ebika lelicala phambi kukamantshi, umtshutshisi uMnumzana Quiet Dube uthe umsolwa uqale ngokwethusela umamangala ethi inkomo zakhe sezidle emasimini.

“Mhlaka 17 Nhlolanja umamangala labanawakhe ababili babeluse inkomo ngemva kwemini enkulu emadlelweni aseduze. Umsolwa wafika engasadlanga nkotshana esethesa umamangala icala lokwekela inkomo zingena ensimini yakhe,” kutsho uMnu Dube.

Utshele umthethwandaba ukuthi ngokuphazima kweso uMhlanga wayesedonse umamangala ngengalo emsusa kubanawakhe ethi uyamtshengisa lapho okudle khona inkomo.

Kubikwa sebehambe isibanga esingaba ngamamitha alikhulu, umsolwa wadonsa umamangala wangena itswaha lapho amfuqela khona phansi.

Umamangala wazama ukuhlaba umkhosi kodwa umsolwa wamkhomba ngengqamu emthembisa ukumbulala.

“Umsolwa walalisa umamangala phansi andubana amtshaye ngamampama kanengi nengi. Ngemva kwalokho wasemdlwengula. Khonokho nje kubikwa kwathutsha elinye inina umsolwa weqa wabaleka,” kulandisa uMnu Dube.

Utshele umthethwandaba ukuthi owesifazana ongeke aqanjwe ngegama uthe ngokuzwa udaba lukamamangala wamphelekezela ngekhaya lapho abalandisela khona uyise kamamangala ngalesi senzo.

Uyise kamamangala kapholisanga amaseko wahle wayabikela amapholisa.

Umsolwa wabotshwa kukanti umamangala wahanjiswa esibhedlela seBinga ukuze ayehlolwa.

Share This:

Sponsored Links