Uncategorized

Udela umtshado olala esenwaya indoda ubusuku bonke

10 Oct, 2019 - 00:10 0 Views
Udela umtshado olala esenwaya indoda ubusuku bonke Induna uChiya Chireya

uMthunywa

Thokozile Mbedzi 

ZINATHISANA itiye izakhamizi zesigabeni sakoChireya eGokwe ngendaba yelinye inina okubikwa lidonsele umkalo edale lenduna uChireya ngodaba lokuba indoda le ifuna ukulala isenwaywa ubusuku bonke kusa kwamalanga.

Kubikwa uTafara Mangava Vill Mpariwa udonselwe edale lenduna uChiya Chireya ngunkosikazi wakhe uConcilia Takurandingo ngoba esethwele amagabha avuzayo kubangwa ukuthi ulala esithi kamenwaye  kuze kuse.

Intatheli kaMthunywa ixhumane lomunye wabomakhelwane uNkosazana Tafara Moyo obekhona edale othe abalankani ngalokhu abakuzwe edale lenduna lapho abazwe ukuthi umkaMpariwa usetshiya umendo ngoba umkakhe ulala esithi amenwaye ubusuku bonke yena kumele avuke esenza imisebenzi yekhaya njengabanye omama nxa kusisa. 

“Ngilokudana okukhulu ngilapha ngesenzo sikaMnu Mpariwa, yikuthi yena ngumuntu owayethanda ukubamba imithi lokuya kubosiyazi abanengi. Khathesi kasakwazi ukuthi okumenza alunywe yikuphi. 

“Into le iyisimanga ngoba iqala ebusuku sokumele kulalwe. Akulula ukuba umama afulathele umuzi kodwa uNkszn Takurandingo ucine ezinikela enduneni ukuba sekhathele, usecela akhululwe ngoba ubuthongo kasabuquthi kusa kwamalanga esenwaya umkakhe.

“Mina ngokubona kwami kukhona aphambanisa khona emithini ayeyibamba osokumphendukela. Sasilokhu sisithi uNkosazana Takurandiro uyasoma evuka ekhala ngobuthongo, ngize ngavuma sekusenduneni eseluchaya udaba lwakhe edale abantu baphelelwa. Asikaze sikuzwe lokhu ukuba umuntu angalalisa omunye ekhangele emenwaya, ngiyaqala ukukuzwa sengize ngimdala nginje,” kulandisa uNkszn Moyo.

Omunye obekhona edale mhla kuthoniswa leli cala uMnumzana Tafireyi Mufurusa uthe kalankani ngehlazo elenziwe nguMpariwa yena ozivumele ngowakhe umlomo ukuba liqiniso, emzini wakhe akulalwa, umkakhe ulala emenwaya kuze kuse, kusa kwamalanga njalo uthi kasakwazi ukuthi okuyikho okwenza alunywe kuyini.

“Kangilankani ngoMnumzana Mpariwa yena ozivumele ngowakhe umlomo ukuba ngakwakhe akulalwa, umkakhe ulala emenwaya ubusuku bonke njalo yena wabamba okunengi njalo akathandanga ukuba akuveze lokhu edale ukuba kuyini kahle kahle okwenza alunywe. Ubesezama ukuba umkakhe angahambi kodwa wala wemba phansi wathi usezwele, kasenelisi kungakho ethe azothola usizo edale ngoba esethwele nzima.

“Silokhu sibuzana ukuba vele kahle kahle kubangelwa kuyini kodwa ngethemba abemuli yabo bazakuhambela bazakubona ukuba uhlupho lolu luvelela ngaphi,” kutsho uMnu Mufurusa.

Induna yakulindawo uChiya Chireya ivumile ukuthi kulomuzi osuchitheka ngenxa yendoda ehlala ifuna ukwenwaywa. 

“Udaba lwenina elilethe umkalo edale lisithi selidiniwe ngokulala limenwaya ubusuku bonke kuze kuse luthonisiwe edale  lami. Ngakho unkosikazi lo ukhulume uhlupho lwakhe wacela ukukhululwa emendweni esithi usediniwe ngokuhlukuluzwa ngumkakhe. Ngakho idale limkhululile ngoba imuli lezi zivumelene kulokhu,” kuphetha induna uChireya. 

Share This:

Sponsored Links