Uncategorized

UCont Mhlanga isibusiso seMatabeleland

04 Aug, 2022 - 00:08 0 Views
UCont Mhlanga isibusiso seMatabeleland UCont Mhlanga

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
NGOMVULO, ilizwe leZimbabwe lembeswa liyezi elimnyama kuvela umbiko wokuthi ingcitshi kwezobuciko uCont Mhlanga kasekho.

UMhlanga ubeleminyaka engu-64 yokuzalwa njalo ubhubhele esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals. Uzabekwa emzini wakhe eLupane ngoMgqibelo.

United Bulawayo Hospitals

Kukhangelelwe ukuthi enzelwe inkonzo yesikhumbuzo e-Amakhosi Cultural Centre ngoLwesihlanu.

UMhlanga ubeseleminyaka edlula engu-40 ekundima yezobuciko. Wasungula indawo ye-Amakhosi Theatre Productions ngenhloso yokunanzelela, ukuhlakulela kunye lokungqungquzela amathalenta okwenza inengi eladlula ezandleni zakhe libe ngelenza kuhle kulo umsebenzi.
Intatheli zixoxisane labantu abakundima le abaveze inkambo ezehlukeneyo ababa lazo loMhlanga.

Umlingisi kunye lembongi uPrince Mazilankatha Ncube uthe uMhlanga nguye owamenza waba yilokho ayikho lamhlanje.

“Ukulahlekelwa nguMhlanga kubuhlungu kakhulu kimi. Kangikubeke ngale indlela, konke engiyikho kungenxa yakhe.

Ngingumlingisi njalo ngangibona angathi yikho kodwa engikwenelisayo, kodwa indoda endala yangitshela ukuthi ngingazifakeli umgoqo ngoba ubona indoda esakhulayo elamathalenta amanengi.

“Khathesi ngizibona ngingomunye wezimbongi ezihamba phambili okuyinto engangingakaze ngiyinakane.

UMhlanga wayelelihlo lokubona ithalenta lenhliziyo ebuthakathaka ekholwa ukuthi wonke umuntu angenza kuhle njalo wayesipha isibindi sokuqhubekela phambili loba abangane kunye lezimuli zethu zingakholwa kithi,” kutsho uNcube.

Owake waba yisikhulu esiphezulu eZimbabwe Broadcasting Corperation uMunyaradzi Hwengere uthe uCont Mhlanga wayelamaphupho amakhulu elizwe lonke.

“Ngemva kokuxoxisana loMhlanga ngananzelela ukuthi ukhaliphile, yingcitshi elombono wokuguqula indima yezobuciko elizweni leZimbabwe.”

Umlingisi ophinda abengumqondisi wezemidlalo, uPatrick Mabhena uthe uMhlanga wadlala indima enkulu ekuphakamiseni ezobuciko, amasiko kunye lezokuzithokozisa eZimbabwe.

“Lezi zindaba ezibuhlungu, sidabukile emoyeni.

UMhlanga wayeyingxenye yempilo zethu njalo wadlala indima enkulu ekuphakamiseni ezobuciko, ezamasiko kunye lezokuzithokozisa elizweni kungakho silahlekelwe yingcitshi ngempela.

“Nxa inhliziyo idabukile ngeke utsho amanengi, kodwa engingakutsho yikuthi umoya wakhe kawulale ngokuthula njalo imuli yakhe sengathi ingaduduzwa yiNkosi,” kutsho uMabhena.

Share This:

Sponsored Links