Uchitha eyokubotshwa

16 Mar, 2023 - 00:03 0 Views
Uchitha eyokubotshwa Freddie Gwala

uMthunywa

INKAKHA yomculo weZumba, edume ngezingoma zasejele, ichitha imbiko yokuthi yake yabotshwa.

UFreddie “Madamara” Gwala, odabuka eNanda, eThekwini, kodwa osehlala eGoli uchitha imbiko ethi wake wabotshwa eke yabhalwa kwamanye amaphephandaba.

Lumculi odume kakhulu ngezingoma zempilo yasejele, enye yazo eyatshisa izikhotha, esihloko sayo esithi Ufile  uqale ukucula ngeminyaka yama-70’s, okuyilapho asungula khona amaqembu aduma kakhulu emculweni i-Platform One le-Pure Gold.

“Yazi banengi abantu abahlezi bengibuza ukuthi ngake ngabotshwa yini? Abanye sebeze bekholwa ukuthi ngake ngabotshwa ngempela. Akusilo qiniso lelo, angikaze ngibotshwe. Ngicabanga ukuthi ukucula kwami kakhulu ngezinto zasejele, yikho okwenza abantu bacabange ukuthi ngake ngabotshwa,” kubeka le nkakha.

Eqhuba, uthe into eyamenza ukuthi acule ngezingoma ezithinta impilo yasejele, ubandlululo lwakudala. Uphinde waveza ukuthi ubesondelene kakhulu labantu abake babotshwa, okuyibona abamchazela ngayo yonke impilo yasejele.

“Ngezikhathi zobandlululo besiphila nzima ngaphansi kwemithetho eqinile, bekufana lokuthi sibotshiwe. Eminye nje yemithetho eyayinzima yikuthi uma uficwa ungaliphethe ipasi wawubotshwa.

Ngitsho usekhaya kwakufanele uhlezi uliphethe,” kubeka uGwala.

Le nkakha iveze ukuthi ayimanga kwezomculo. Kumanje, usemalungiselelweni ohambo lokuyacula eRoma, e-Italy, maduze, kanti futhi kule albhamu ayiphekayo ezophuma nje kungekudala. Uphinde wagcizelela ukuthi abalindele “uMadamara” abamaziyo. Eqhuba, uthe uzodalula konke nge albhamu uma isiphekiwe.

Share This:

Sponsored Links