Ubuntu Obu ‘Lit’

11 Oct, 2018 - 00:10 0 Views
Ubuntu Obu ‘Lit’ UFish F McSwagg

uMthunywa

VUSUMUZI NDLOVU
Ingoma: Ubuntu
Umculi: Fish F McSwagg

UFISH F McSwagg kungoma yakhe entsha ethi Ubuntu ubuza njalo ehlokoza abantu ethi ubuntu buyephi kusizwe sakithi. Ukwenza lokhu ngethalenta lakhe eligoqela ukuxhumanisa ukusakaza kwembongi ezifana lezinkulu oAlbert Nyathi, uNqindi loba uLikhwa ka Ncube, langomculo awenzayo ngengoma yakhe entsha le.

Lengoma iza ngemva kwezinye ezine esezaphumayo, njalo esezidume emsakazweni, uMaqondana elo MsizKay, uLona elo MUSE lo2Yung, Bomb Roar lo Mbali Yami. Yonke limisebenzi iqondisela kudlalade elithi “Oceans of Ndaramu Trap” elizaphuma ngomnyaka ozayo. Lapho ke yikho azasitshengisa lonke italenta lakhe ehlanganisa imvelo yesiSotho, isiNdebele, lezinye indimi kugoqela lesilungu ngama 808 leziginci zokukhalipha engomeni zakhe.

Kusukela eseNketa 9 ngo2011, umfana wako Valela ukhule elothando lomculo njalo efuna ukuzibona esiyaphambili ngawo waze waqala iNdaramu Trap, ekhuthazwa yimidumo akhule eyilalela kwaze kwaba lamuhla . UFish F McSwagg kanye lo Tha Dawg, le ill-Duce Dynasty lonyaka sebesebenze ngendlela elobuciko obumangalisayo. Eminye imisebenzi yakhe ibonakala kuMambo kaAsaph, idlalade lika Vinnie King elomnyaka odluleyo, uBenny Jones, T1nda labanye abanengi.

UFish F McSwagg uxhasane lo Mr Lit besenza ingoma ethi Mushana ebonga omama jikelele ngobakukhulisa baze babe ngamadoda asebeyiwo lamhlanje, njalo bebathembisa impilo engcono umculo wabo ungaphumelela sebesenza imali. Lingoma isuka kudlalade lika Mr Lit u-The Lit Album.

Idlalade lika Mr Lit ligoqela intshantshu zonke zomculo wabatsha, ezigoqela u Cal_Vin, KBrizzy, Half Crown, JDumza, Rockie Doub, AubreySzn labanye abanengi. Idlalade leli limumethe ingoma zokuzithokozisa ezifana loTrap juice, u Ball Out, njalo lezothando ezinjengo Silly Fantasies.

Ingoma elo Asaph lo King Bill u “Imma Boss” isiqalile ukuthi qoki kumisakazo etshiyeneyo elizweni. Ezinye zengoma ezilapho zibalisela uSiyabuthela, ezidlela ubutsha bakhe elo Silola Mkhonto lo U-Smoke, uWaiting for the Weekend elo MsizKay. Abanye babakhanda ingoma obathola kuleli dlalade bagoqela uPhanas, Murphy Cubic, u Larynx, okukhombisa ukuhlukana kwemidumo ongayithola kuleli dlalade.

Sihlangane njalo ngeviki elandelayo!

Share This:

Sponsored Links