Ubumnini buyaqhutshwa

13 Jan, 2022 - 00:01 0 Views
Ubumnini  buyaqhutshwa

uMthunywa

NANTU uluhlu lweziqu zobumnini zoqobo ezisuselwa esabizwaneni soqobo ngezigaba zazo: Kusukela kusigaba: Okhulumayo – isiqu ngu – mi ebunyeni. Ebunengini ngu –thi.

Kusigaba Okukhulunywa laye – isiqu ngu –kho.

Izibonelo zobumnini kulezi zigaba eziqanjiweyo singathi: Umuzi wami kusigaba Okhulumayo.

Kusigaba Okhuluma ngaye sona esingusigaba 1 ebunyeni isiqu sobumnini ngu-khe.

Singathi emutshweni – umuzi wakhe umuntu. Lokhu kuyafana lokwenzakala kusigaba 1a.

Singathi umuzi wakhe ubaba.

Isiqu sobumnini kusigaba 2a ngu –bo. Singatsho ukuthi umuzi wabo abantu.

Kuyafanana lokwenzakala kusigaba 2a lapha esingathi – umuzi wabo obaba.

Ngendlela efananayo isiqu sobumnini kusigaba 3 ngu – wo Kusigaba 4 isiqu sobumnini ngu –yo.

Kusigaba 5 ngu –lo. Kusigaba 6 isiqu sibumnini ngu – wo.

Kusigaba 7 ngu- so.

Kusigaba 8 iziqu zobumnini ezisuselwa esabizwaneni soqobo ngu-zo.

Ungalandela indlela efanayo uze uyefika kusigaba 15 ngoba zinjalo zonke iziqu zobumnini.

Nanku okumele likunanzelele bafundi ngeziqu zobumnini.

Iziqu zobumnini zithathelwe eziqwini zezabizwana zoqobo.

Ngakho-ke kutsho ukuthi zakhiwa ngendlela efananayo leyesabizwana.

Isibonelo: Umthwalo (wa- + u- + o) (wawo) uyasinda.

Share This:

Sponsored Links