uMthunywa

Ubulawa ngamaphilisi okukhulisa izinqe

YiNtatheli kaMthunywa
NGENXA yokuthanda ukuba lomzimba obukekayo kulenina lelokitshini leMzilikazi koBulawayo okucatshangelwa ukuthi life ngemva kokusebenzisa amaphilisi okukhulisa izinqe, uMthunywa ukuzwile lokhu.

Inina leli kubikwa belisebenzisa amaphilisi ohlobo lwama-Appetito okubikwa asiza labo abafuna izibunu kanye lezinqe ezinkulu.

Umuyi ibizo lakhe siligodlile ongcwatshwe ngeSonto khonapha koBulawayo kucatshangelwa ukuthi ufe ngemva kokusebenzisa ama-appetito la.

UMthunywa uzwe udletshana lokuthi umuyi obesebenzisa amaphilisi la ukuze abumbeke kuhle, acine esemkhathaza ngoba engasasebenzi kuhle.

Esinye isakhamuzi selokitshini leli esithande ukwaziwa njengoMaDube nje kuphela esikhulume loMthunywa siveze ukuthi okwenza abantu bacine belinyazwa ngamaphilisi la yikuthi bawasebenzisa ngendlela engayisiyo.

“Ngokuzwa kwami amaphilisi la abanye bayawanatha okubikwa enza umuntu adle kakhulu aphinde abelomzimba obumbeke kuhle. Kukanti abanye njalo bayawafaka emuva besenzela ukuthi babumbeke.

Umuyi yena kukhanya ubesebenzisa amaphilisi la ewagqiba emuva okuyikho obekusenza izinqe zakhe zikhule.

“Amaphilisi la alengozi ngoba ayagulisa nxa kuyikuthi awasebenzi ngendlela ngakho lokhu kukhanya yikho okwenzakale kumuyi,” kuchaza uMaDube.

Elinye ilunga lemuli le elingathandanga ukuqanjwa ngebizo livumile ukuthi umuyi ubulewe ngama-appetito abengasasebenzi kuhle emzimbeni wakhe.

“Kuliqiniso ukuthi ubulewe ngama-appetito abewasebenzisa ukukhulisa izinqe,” kutsho isihlobo lesi.

Intatheli kaMthunywa ixhumane lelinye ilunga lomdeni, uNkosazana Nomazulu Ndlovu eliveze ukuthi umuyi ubegula kodwa kakwazi ukuthi ubulewe yini.

“Udadewethu ugulile sibili eGoli kodwa lami angilaqiniso lokuthi ubulewe yini,” kuchaza uNkszn Ndlovu equma ucingo lwakhe.