Uncategorized

Ubulala usane lwakhe esephelelwe ngamacebo okulugcina

09 Mar, 2023 - 00:03 0 Views
Ubulala usane lwakhe esephelelwe ngamacebo okulugcina

uMthunywa

Blessing Moyo

Kudaba olutshiye izakhamizi zeShumba eMberengwa zithwele imikhono ekhanda, kulenina elithe libona seliphelelwe ngamacebo okunakekela usane lwalo lathatha amaphilisi ohlobo lwe-organo phosphate lawahlanganisa lochago andubana linathise usane okubangele ukuthi lufe.

UFelistus Mpofu oleminyaka engu-19 yokuzalwa ohlala eShumba eMberengwa ngaphansi kwenduna uMposi kubikwa wathatha umntanakhe olenyanga eziyisikhombisa walubhekisa eZvishavane esiyadinga umsebenzi ezindlini. Umsolwa wathi efika eZvishavane ngezikhathi zemini waswela ukuthi engaqonda ngaphi nanko phela wayengelaso isihlobo kulindawo.

Kukhanya lokhu kwamzwisa ubuhlungu umsolwa. Okwenzakala ngemva kwalokhu akwaziwa ukuthi kwasukela ngaphi ngoba wathatha uchago waluhlanganisa lamaphilisi ohlobo lwe-organo phosphate andubana anathise usane lwakhe.

 

Isikhulumi samapholisa esabelweni seMidlands uInspector Emmanuel Mahoko uthe umsolwa kukhanya waqala engani uswela indawo yokuhlala wasezoficwa ngomunye umama owabazwelayo wabanika indawo yokufihla ikhanda.

uInspector Emanuel Mahoko

“Bathe sebethole indawo yokufihla ikhanda abazange babuquthe ngoba umntwana kubikwa walala ekhipha umama owayebanike indawo yokulala waze wabaphelekezela esibhedlela lapho usane lolu olwafika lwedlula emhlabeni.

“Ngemva kokuhlolwa kwesidumbu kwatholakala ukuthi usane lwalubulewe yitshefu njalo legula lomntwana lalinuka umuthi.
“Lokhu yikho okwabangela ukuthi umsolwa abotshwe ngoba amapholisa ahle akunzanelela ukuthi ludade wayezibulalele umntwana,” kutsho uInsp Mahoko.

Isikhulumi samapholisa uInspector Emmanuel Mahoko uxwayise umphakathi ukuba angathathi impilo yomuntu kungabe ngomkhulu kumbe omncane ngoba akula muntu ofanele ukubulawa.

“Kulicala ukuthatha umphefumulo womuntu, kungabe kungumntwana omncane kumbe kungumuntu omdala. Sithanda ukukhuthaza abantu ukuthi nxa kuyikuthi sebehlulekile ukunakekela abantwana badinge usizo emapholiseni, emabandleni okholo, ku-social welfare kumbe nje komunye umuntu nje emphakathini.

“Ukudinga usizo akutsho ukuthi uyisehluleki. Kuyasiza ukuthi ungazitholi ususezinkingeni ezingakufikisa esitokisini,” kutsho uInsp Mahoko.

Share This:

Sponsored Links