Uncategorized

Ubulala umnewabo kubangwa ukuya enyangeni

30 Nov, 2023 - 00:11 0 Views
Ubulala umnewabo kubangwa ukuya enyangeni Ugodo

uMthunywa

Thokozile Mbedzi 

ZILOKHE zinkemile izakhamizi zesigabeni seZvamatsha eBikita ngemva kokuba enye indoda ibulale enye kubangwa ukuya enyangeni.

Kubikwa u-Allward Zengwa oleminyaka engu-33 yokuzalwa utshaye umfowabo uZirwe Zirwe ngogodo wafa waphinda njalo wamtshaya ngoswazi kanenginengi.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uAssistant Inspector Lorraine Ndlovu oyisikhulumi samapholisa uthe kulendoda ebulale enye kulandela ukungezwani ngesikhathi kukhulunywa ngokuya enyangeni. 

“U-Allward Zengwa ubulale umfowabo kumbango wokuba yena ubesala ukuthi baye enyangeni.

“U-Allward usuke waya emzini kamfowabo uZirwe Zirwe esiyabuza ukuba kungani engafuni ukuba kuhanjwe kuyetshaywa amathambo okuba kuxazululwe inkinga abahlangana lazo.

“Imuli yayixoxa nje behlezi uAllward wasesuka loyise kwabanye abafowabo abathathu balubhekisa emzini kaZirwe Zirwe.

“Esefike kumfowabo baqala ukuxoxa yikho lapho abaqala ukukhuluma ngendaba yokuba uZirwe kafuni kuyiwe kubosiyazi.

“U-Allward wayelokhu ehlupha umfowabo ethi kungani engafuni ukuya enyangeni nanko phela lenduna yakibo yayithe bake bayekuzwa ukuba kungani izinto zingabahambeli.

“Ekhuluma lomfowabo uZirwe akazange athande ukuphendulana laye, wala elokhu ezithulele lonkosikazi wakhe laye ekhonapho ehlezi ekhangele njalo ebalalele. 

“Ukuthula komfowabo kwacunula u-Allward ngamandla okwenza wadobha ugodo watshaya umfowabo ngalo kabili uZirwe wahle wawela phansi.

“Lokhu akuzange kumethuse u-Allward nanko waqhubeka etshaya umfowabo wacina esephuma igazi emakhaleni kanye lasemzimbeni wonke.

“Esenze lokhu u-Allward wabaleka, khonokho nje uyise labanye abafowabo batheleka emzini kaZirwe bamthola esefile. Icala leli labikwa emapholiseni.

“Ngokunjalo thina njengamapholisa sisaphenyisisa ngodaba lolu,” kuphetha uAsst Insp Ndlovu.

Share This:

Sponsored Links