Uncategorized

Ubulala umkakhe embambe ethaphuza uluju lwemvelo lomzawakhe

13 Jan, 2022 - 00:01 0 Views
Ubulala umkakhe embambe ethaphuza uluju lwemvelo lomzawakhe

uMthunywa

Thokozile Mbedzi
ZILOKHU zinkemile izakhamizi zesigabeni seNeshuro ngemva kokuba enye indoda ibulele unkosizakazi wayo ngemva kokumkhanda encinda uluju lwemvelo lomzawakhe.

Isehlakalo lesi senzakale ngeviki ephelileyo.

Umetheswacala uSimbarashe Chenjerai (40) wayekhelela umagwebu lomzawakhe uWilson Chenjerai (21) kunye lomngane wakhe uEkemu Chenjera ngezikhathi zantambama aze ananzelele ukuba uWilson usenyamalele.

Kubikwa ngenxa yokuthi uSimbarashe wayevele esola ukuthi kukhona okutshaya amanzi phakathi komkakhe, uSikhululekile Ngohlo lomzawakhe lo wasukuma waqonda endlini yakhe yokulala lapho abafica khona bezincindela uluju lwemvelo.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uTendai Sibanda uthe babone inkemenkeme yendaba.

“Sivelelwe yisiga esesabekayo, amadoda la ayezihlalele ntambama ekwejisile enatha utshwala.

“UWilson wasukuma angathi uyachitha wangena endlini kaSimbarashe bazivalela phakathi.

USimbarashe wasenanzelela ukuthi kungani uWilson esehambe wathi nya wasukuma waqonda endlini ngoba wayeseke wezwa udletshana lobudlelwano bomkakhe loWilson.

“Ekufikeni kwakhe wafica ababili laba belele njalo bekhiye lomnyango walwisa ukungena unkosikazi wakhe waze wavula ngelikade lapho athi evula umkakhe wahle wamgogoda okomuntu obona inyoka ingene endlini.

“Waqala emtshaya ngezandla wasedobha ibhodo wamtshaya ngayo, waphinda wadobha lehloka wamhlahlela esiphundu, iminwe kunye leqolo wahle wathi daca wafa.

“Silapha kasila mandla ngesiga esenzakale komakhelwane kusitshiye sikhakhamele ngoba abantu lanxa bezame ukuthi bagijime bayelamula ngesikhathi besizwa umkhosi bafica uSikhululekile evele esefile,” kutsho uNkszn Sibanda.

Indaba le ihle yabikelwa amapholisa.

Share This:

Sponsored Links