UBUKISWA NGOLWESIHLANU UMDLALO U-THE SIGNAL…iSci-Fi yakuqala ephekwe ngesindebele

21 Jul, 2022 - 00:07 0 Views
UBUKISWA NGOLWESIHLANU UMDLALO U-THE SIGNAL…iSci-Fi yakuqala ephekwe ngesindebele

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
UDANIEL Lasker, umqondisi we-The Signal, ifilimu yokuqala yakuleli eyohlobo lwe-sci-fi ephekwe ngolimi lwesiNdebele, uthi into eyaba nzima kakhulu ngokuletha umdlalo lo kumabonakude kwaba yikucitsha kwamagetsi koBulawayo.

Umdlalo lo uzabukiswa okwakuqala ngoLwesihlanu, eBulawayo Music Academy.

ULasker ehlanganisa umdlalo lo kwakuphakathi kwesikhathi seCovid-19, lapho abantu ababevalelwe, okuyikho okwenza kwabanzima ukuthi athole amahola eneleyo okusebenza. Kwakumele yena lethimba lakhe labalingisi basebenze lasebusuku.

Covid-19

“Inkinga esabalayo ngesikhathi sipheka ifilimu le, kwaba yikucitsha kwamagetsi,” kutsho uLasker.

“Nxa usenza ifilimu, ulamahola amalutshwane ukuthi uze uthole okufunayo, ikakhulu nxa usebenza ebusuku.

Besisebenza kuyi-lockdown, abantu bekumele babe sebesezindlini ngo-9 ebusuku ngenxa yomthetho we-curfew.

Besilesikahthi esincinyane kusukela ngehola lesikhombisa ebusuku kusiyafika elesitshiya galombili, okuyilapho okumnyama khona ukuze sithwebule kakuhle. Kodwa nxa amagetsi angacitshwa ngaleso sikhathi, ngeke wenelise ukuthwebula,” kutsho uLasker.

ULasker uthe inkinga abahlangana lazo kwakuyimihelo nje emincane edingakalayo ukuze bafeze umsebenzi wabo.

“Ekucineni, ngafunda ukuthi ekwenzeni amafilimu lapha eZimbabwe, kumele usebenze ngokulutshwane olakho.

Ngikubona lokhu njengesibusiso hatshi isiqalekiso ngoba kusivumela ukuthi sithuthuke.”

ULasker uthe ukwenziwa kwefilimu le, kwaba yimpumela yombono owasukela kudala.

“Sekulesikhathi eside ngifuna ukwenza ifilimu ye-sci-fi. Kade ngaba ngumlandeli we-sci-fi kusukela ngisemncane.

Sengike ngenza ezinye inhlelo kodwa phakathi komnyaka odluleyo, ngathi umsebenzi olandelayo engizawenza  udinga ukuba yi-sci-fi futhi kumele ube koBulawayo.

“Ngakho-ke, umlobi engisebenza laye, u-Oscar Reyes, waqala ukwabelana lami umbono wephurojekithi ye-sci-fi.

Ngayifunda, ngayithanda. Ngathi kulungile sizayenza kodwa kumele ibekoBulawayo, yenziwe ngesiNdebele. Akukaze

kwenziwe i-sci-fi ngesiNdebele njalo sifuna ukuthi ibeqotho siyibeke lapha koBulawayo,” kutsho uLasker.

Inengi labantu liyawusekela umdlalo kaLasker ebulenjini nanko phela bayawuthakazelela umqondo wefilimu ye-sci-fi eyenziwe ngesiNdebele kuphela.

ULasker uthe uyamangala ukuthi banengi asebelandela iziqephu zefilimu yakhe.

“Kungimangalisile ukusekelwa kodwa ngangisazi ukuthi ngesikhathi kufika indaba lembono kimi ukuthi kuzaba kuhle. Kuyasikhuthaza ukuba singovulindlela kulolu hlobo lwamafilimu. Asifuni ukubukisa eZimbabwe kuphela kodwa emhlabeni wonke.”

Njengoba sekusondele ukubukiswa kwefilimu, uLasker uthe abantu bakoBulawayo kumele bazilungiselele ukubukela into entsha.

“Abantu bakoBulawayo abakaze babone okunje. Loba ngubani ozabe ekhona ngalobo busuku, ingqondo yakhe izavuleka.”

Umlingisi uNatasha Dlamini uthe ukwenza ifilimu le kube nzima, ngoba kumnike imisebenzi eminengi kulaleyo abejwayele ukuyidlala njengomlingisi.

“Eqinisweni sibili, kuyitshintshile impilo yami. Lokhu kungenxa yokuthi besijwayele eminye imhlobo kodwa le ibihlukile.

Kumele uphile impilo yomlingiswa wakho, njalo  kufanele usebenze ujulisa umcabango wakho. Kufana lokuthi ngumsebenzi okabili kumlingisi,” kutsho uDlamini.

Umlingisi uTawanda Denga uthe ifilimu le iphinde yamsiza ukuthi abone ubukhulu bethalenta lakhe.

“Kimi bekuyinto engcono kulakho konke. Phakathi kokunye, kungikhiphe ebutofotofeni. Kungenze ngabona ukuthi akudingekali ukuthi uhlale uhambisana lendaba evezwa ngawe ngaso sonke isikhathi, kodwa ungenza okwehlukeneyo.

Omunye njalo umlingisi ophinda abe ngumqondisi wamafilumu, uDumie Manyathela uthe ukwenziwa kwe-The Signal kumenze wabona ukuthi ukulingisa kuyinto yomoya.

“Bekunzima kodwa okuhle yikuthi kungikhulisile. Ngafunda ukulethemba ithalenta lami ngoba yilapho engabona khona ukuthi ubuciko bungokomoya.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds