Ubuhle beNdlovukazi yeAfrika lo Bajilla!

21 Feb, 2019 - 00:02 0 Views
Ubuhle beNdlovukazi yeAfrika lo Bajilla! uMduduzi “Bhajilla” Ncube

uMthunywa

Vusumuzi Ndlovu
Ingoma: African Queen
Artiste: Bajilla ft RedBee

SIQHUBEKA ngenyanga yothando lokuzazi njengabe nsundu kuliviki sisungula njalo omunye umculi omutsha uMduduzi “Bhajilla” Ncube odabuka eNtabazinduna, esethulela ingoma yakhe kanye levidiyo yayo encoma intombi yakhe ethiwa ngu-African Queen, ngesintu esithi yiNdlovukazi yeAfrika!

Umsebenzi kaBajilla wenziwe lula ngoba esebenza le Dlelas Music.

Ingoma yona ithakazelela uthando njalo ikhuthaza ngothando ebantwini, kukanti ividiyo itshengisa ngempilo nje lothando lwemalokitshini.

UBajilla ethembisa intombi yakhe ukuba ngempela uzakumkhiphela zonke ezisesibayeni njalo ezamupha inhliziyo yakhe.

Umhlobo womculo yi-Afro-fusion, lapha kuhlanganiswe ikakhulu imidumo efana le-Afro-jazz, Afro-pop, Maskhandi, imbube, le Rap.

Indimi ezisetshenziswa lapha zibasilela isiNtu, isiLungu, loRedBee ongena nge-SeTswana behlanganisa indimi, bechaza ulimi lothando ngokuhlabusayo.

Ensimbini lapha ingoma yabunjwa nguNesh weRockUp Studios, esebenzela eMakhandeni koBulawayo.

Isiginci sitshaywe nguMthabisi Moyo. URedBee ungena esebenzisa ubuciko bakhe bokudlala lamabala exhasa uBajilla kulumsebenzi.

Ugcizelela ngobuhle bentombi, efunga ukuba kasoke ehlukane laye ngoba ethi kuye ukhethile, njalo kajiki emuva ngaye.

Kuvidiyo yakhe waqondiswa ngumculi uMadlela Skhobokhobo, esebenza lo Sheppard Khumalo owe-Umqaliwendaba Films.

Ividiyo yenzelwa koBulawayo njalo ubonisa uBajilla esemathandweni, evakatshela intombi yakhe ngendlela ekhumbuza abanengi ngensuku zokukhombisa ngendlela equmbaqumbayo.

Lapha njalo kuyabonakala ukuba abadala bentombi bayabona okwenzakalayo ngentombi yabo loba bengathi balensolo.

UBajilla ubonakala sebechitha isikhathi sabo bebonke bezikholisela losomoya wakhe.

IDlelas Music ililunga le Shilolo Media, eyiyo eyasungula umlingiswa uMadlela.

UBajilla ngumculi wokuqala ukusungulwa lonyaka, njalo kulabanye abaculi abafana lo Sikolethu oseMzansi abasungulwa ngokuya kwemisebenzi yeDlelas Music.

Imisebenzi yabo iyatholakala emakhasini ebulenjini afana labo Facebook, Twitter leminye eminengi.

Umculo wabo njalo ukhona ku Itunes, ikhasi elithengisa umculo ebulenjini.

Kuyajabulisa ukubona abaculi bexhasa abasukumayo abalethalenta lesifiso sokungena kwezomculo.

UBajilla uzasungula ezinye ingoma ezintathu lonyaka ehlanganisa idlalade lakhe elizakhutshwa ensukwini ezizayo.

Sithi amhlophe kuBajilla le Dlelas Music, silifisela okuhle liqhubeka ngomsebenzi wokujabulisa isizwe!

Share This:

Sponsored Links