Uncategorized

Ubotshelwa esihlahleni ngenwele abulawe

15 Sep, 2022 - 00:09 0 Views
Ubotshelwa esihlahleni ngenwele abulawe

uMthunywa

Ethel Ncube
KULENDODA yeSilobela eleminyaka engu-35 yokuzalwa ebulewe nguyise lomnewabo kulandela ukubotshelwa esihlahleni ngenwele zayo andubana bamtshaye ngesidindi sehloka ekhanda waze wafa.

Umuyi uMisani Nyathi obehlala ngaphansi kwenduna uSigodo kubikwa ngeviki ephelileyo, wafika wakhomba uyise, uKefasi Nyathi (63) ngomunwe wamtshela ukuthi ufuna ukumbulala kodwa uyise wahle weqa wamdonsa ngama-dreadlocks wayambophela esihlahleni elomnewabo andubana adobhe ihloka amtshaye ngesidindi salo langomqwayi.

Kuzwakale ukuba uyise waqhubeka elokhe emtshaya waze wedlula emhlabeni.
UMthunywa kazange asithole isizatho esenza uMisani wathi ufuna ukubulala uyise.

Kubikwa ngesikhathi kusenzakala lokho kwakulomnewabo kaMisani, uPolite Nyathi njalo wancedisana loyise ukumbamba bayambophela esihlahleni ngoba umnewabo wayesengani kasaphilanga kuhle engqondweni.

Omunye umakhelwane ongathandanga ukuqanjwa ngebizo uthe uPolite loyise badonsa uMisani bayambophela ngenwele zakhe esihlahleni.
“UPolite loyise babophela uMisani esihlahleni ngama-dreadlocks akhe, langentambo leketane baqala ukutshintshana ukumtshaya bembophele.

Ngelanga elilandelayo watholwa ngezinye izakhamizi engaselamandla zamkhulula kodwa zamtshiya ehlezi ngaphansi kwesihlahla lapho adlula ehlezi khona.

Isidumbu sakhe sathwalela emotsha yesibhedlela seSilobela lapho okwahlolwa imbangela yokufa abetheswacala babotshwa.
Omele isikhulumi samapholisa eMidlands uAssistant Inspector Fungai Ngawagare ufakaze ngecala leli.

“Sikhuthaza uzulu ukuba kahloniphe impilo yomuntu. Kukanti njalo sikhuthaza uzulu ukuba nxa elomuntu ongaphilanga kuhle engqondweni amhambise esibhedlela esimfaneleyo ukuze athole ukwelatshwa kumbe ukumhambisa ezindaweni ezikhangela abagulayo,” kuphetha uAsst Insp Ngawagare.

Share This:

Sponsored Links