Uncategorized

Ubona ondofa angadakwa

28 Jul, 2022 - 00:07 0 Views
Ubona ondofa angadakwa UMnumzana Ollafu Mugocha etshengisa amafasitella abulawa ngumngane wakhe

uMthunywa

KULENDODA yeUnit J eChitungwiza enatha utshwala obungekho emthethweni okubikwa iqede amafasitela endlu yangakibo komngane wayo ithi ibizama ukubulala ondofa ebabonayo nxa ingadakwa.

Kubikwa uTafadzwa Nderema (26) wahamba ngakibo kamngane wakhe phakathi kobusuku waqala ukubulala amafasitela kanye lokukhipha izitina ezisekela amafasitela la ethi umngane wakhe ohlala lapho ngumthakathi olabondofa.

Isikhulumi samapholisa eHarare uInpector Julius Chakanza, uthe udaba lolu lufikile endlebeni zabo.

uInpector Julius Chakanza

“Silayo indaba yendoda eyasuka ngakibo idakiwe yaya lapho okuhlala khona umngane wayo yafika yabulala amafasitela ikhuluma okungazwisisekiyo,” utsho njalo uInsp Chakanza.

UKhuthaze bonke abanatha utshwala obufana lenjengu ukuthi batshiyane lomkhuba lo ngoba belakho ukubotshwa kanye lalabo ababathengiselayo.

UMnumzana Ollafu Mugocha (42) ongumngane kaNderema laye uqinisekise udaba lolu ethi kwenzakala inkemenkeme yendaba mhlalokhu kodwa yena wayengekho ngesikhathi kubulawa amafasitela.

“UTafadzwa Nderema ngumngane wami, sidlala sonke. Indlu le ngayitshiyelwa ngumama owasuka wayahlala lomnewethu ngoba engezwa kuhle. Ubaba wabhubha kudala.

“Wafika lapha uNderema waqala ukubulala amafasitela ethi mina ngilabondofa abafuna ukumbulala, mhlawumbe nga wangithola ngikhona wayeyangilimaza,” kutsho uMugocha.

 

Yiloba nje abanye omakhelwane bethe uMugocha laye uyathatha izidakamizwa yena uwalandule amazwi abo ethi umngane wakhe nguye owaqala maduzane nje ukuzithatha.

UNkosikazi Mavis Nyathi (32) ongumakhelwane walaba ababili uthi yena wezwa umsindo phakathi kobusuku uNderema ebulala amafasitela.

“Saphuma phandle sabona uTafadzwa Nderema ephethe isando kanye lensimbi esithi ufuna ukubulala umngane wakhe ngoba ulabondofa abafuna ukumbulala.

“Umngane wakhe wayengekho okwabangela ukuthi aqale ukubulala amafasitela kanye lefrench door,” kutsho uNkkz Nyathi.

Share This:

Sponsored Links