UBIG Q utshumayela ukuthula ngomculo

21 Jul, 2022 - 00:07 0 Views
UBIG Q utshumayela ukuthula ngomculo Big Q

uMthunywa

Nkosilathi Sibanda
UKWANDA kwenani labantu abahlukunyezwayo sekwenze umculi wakuleli oseBotswana, uBig Q, aqale umkhankaso wokusiza umphakathi ukuze ubhekane lalesi isimo.

Njengoba esanda kuqala ukuhlabela, umculi lo odabuka eKezi usenqume ukuthi asebenzise umculo ukuze kube lenguquko kukho konke okubi okuthinta abantu.

Okuhamba phambili kuye, yikukhipha kwakhe ingoma ethi “Stop the Violence” eveza ukubaluleka kokwehliswa kodlame.

Okumkhathaza kakhulu yizimpi lokulwa okusezimulini,  osekuphenduke insakavukela hatshi eZimbabwe kuphela kodwa emhlabeni jikelele.

Ngemva kwezinyanga ezimbalwa iphumile, lingoma, ngokutsho kukaBig Q yamukelwe kuhle ngabalaleli futhi isimnikeze udumo njengoba efuna ukuzuza abalandeli abanengi.

Inyathelo lakhe elilandelayo yikusondelela emsakazweni yakuleli efana leStar FM.

Star FM

UBig Q, obizo lakhe lokuzalwa nguQalisani Kunene, utshele iphephandaba likazulu ngoLwesithathu ukuthi inhloso yakhe yikuguqula umculo udale utshintsho emphakathini.

“Ngilephupho, ukuthi abantu baqede udlame.

Ngomculo ngifuna ukuthinta wonke umuntu, ngitshumayele ivangeli lokulwisana lodlame ngomculo,” kutsho uBig Q ekhuluma eseBotswana.

“Ingoma izakuba lomthelela futhi ilethe ukutshintsha kwesimo ukuze kube lokuthula ekhaya lakuyo yonke indawo. Amadoda kufanele ayekele ukutshaya omkawo, izimpi aziphele, layo yonke imhlobo yodlame.”

Uthe uthando lwakhe lomculo luqale esafunda eDonkwe High School, lapho ayezithola ejabulisa abanye abafundi.

“Kusukela lapho ngaqala ukuthanda kakhulu umculo.

NgoMpalakazi ka-2021 ngaya estudiyo ngarekhoda.

Okwamanje, ngilezingoma eziyisithupha engingakazicindezeli le-OMT Musik.”

Uthe kwezinye ingoma zakhe umyalezo wakhe ugxile ekuqakathekiseni uthando, injabulo, ukukhuthalela impilo engcono lokuphithizela kwansuku zonke abantu bedinga impilakahle.

UBig Q akazange esapholisa amaseko ukutsho ukuthi usehlelweni lokudinga umeluleki ozamqondisa.

“Ngisazozikhipha ezinye izingoma.

Ngisasemutsha kwezomculo, ngeke ngifune ukuxokozela, ngokwesaba ukuthi ngingenza izinto ezingaqondanga.

Ngakho-ke, nginxusa bonke abalolwazi kulumsebenzi eZimbabwe, Botswana, South Africa lakwezinye izindawo ukuthi bangisekele kulokhu.

Njengomculi osemutsha, ngidinga umuntu ozangifundisa,” kutsho yena.

Share This:

Sponsored Links