Tshisani amathole impondo

14 Mar, 2019 - 00:03 0 Views
Tshisani amathole impondo

uMthunywa

Musa Janga

ABALIMI bakhuthazwa ukuthi batshise amathole abo impondo ngoba inkomo ezilempondo ziyingozi ebantwini lakwezinye izifuyo.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uMnumzana Cosmas Muzunde onguLivestock Officer uthe amathole kumele atshiswe impondo esesemancane ukuze nxa ekhula angabi lempondo ezinkulu.

“Inkomo ziyingozi kwesinye isikhathi ikakhulu nxa zilempondo ezinkulu. Inkomo ziyalwa zodwa ngakho nxa zisilwa ziyahlabana ngempondo lezi zicine zilimazana zibangela izilonda zona ezingalunganga ezifuyweni,” kutsho uMnu Muzunde.

Ubuye wathi inkomo ezingatshiswanga zingaba yingozi lasebantwini.

“Amathokazi alokuba yingozi lasebantwini. Lapho ufuna ukusenga enye ilakho ukuthi ibelolaka ikulimaze kodwa nxa zitshisiwe impondo ubungozi bakhona buba nganeno,” kuchaza uMnu Muzunde.

UMnu Muzunde uqhubekele phambili esithi impondo ezinkulu enkomeni zenza inkomo zicake.

“Ukutshisa impondo ematholeni kuqakathekile emzimbeni wesifuyo. Impondo ziyadla umzimba wesifuyo kodwa zingatshiswa zikhula kuhle,” kutsho uMnu Muzunde.

Uphethe ngokuthi abalimi abangela lwazi ngokutshisa amathole impondo badinge ulwazi olubanzi kungcitshi zezifuyo.

“Inkomo zitshiswa impondo zisese ngamathole njalo abalimi kumele badinge ulwazi emahofisini ethu kumbe kwabeVeterinary Service ukuze benze lokhu,” kuphetha uMnu Muzunde.

Share This:

Sponsored Links