Tshisani amaguqa impondo angabi yingozi kusasa

19 Jan, 2023 - 00:01 0 Views
Tshisani amaguqa impondo angabi yingozi kusasa ABALIMI abafuye inkomo baxwayiswa ukuba batshise impondo zamaguqa asezibayeni zabo ukuze bazivikele bona kunye lezinye inkomo ezisesibayeni ngoba ziyingozi

uMthunywa

Blessing Moyo

ABALIMI abafuye inkomo baxwayiswa ukuba batshise impondo zamaguqa asezibayeni zabo ukuze bazivikele bona kunye lezinye inkomo ezisesibayeni ngoba ziyingozi.

UMnunzana uCosmas Muzunde onguLivestock Officer ubikele uMthunywa ukuthi impondo enkomeni ziyingozi kungakho kubalulekile ukuba abalimi bazitshise.
“Impondo ziyingozi ikakhulu nxa inkomo zisilwa esibayeni, ziyahlabana zicine zilimazene kungakho abalimi sibakhuthaza ukuthi batshise impondo zamaguqa ukuze nxa esekhulile angabi lempondo ezinkulu.

“Okunye okusenza singakhuthazi ukuba inkomo zibe lempondo ezinkulu yikuthi zicina zicaka ngoba impondo lezo zilegazi ziyakudinga ukudla ngakho ukudla okunengi kuyabe sekusiya empondweni lezi. Kungakho abalimi kabazitshise ukuze inkomo zabo zikhule kuhle,” kulandisa uMnu Muzunde.
UMnu Muzunde uthe abalimi kumele basebenzise i-dehorning iron nxa betshisa impondo zamaguqa asezibayeni zabo.

“Abalimi abangela lwazi ngokuthi impondo zitshiswa njani kabasondele kwabeVeterinary Services babancedise ekwenzeni lokhu ngoba kubalulekile kakhulu ekukhuleni kuhle kwenkomo zabo,” nguMnu Mzunde lowo.

Uqhubeke echaza ukuba inkomo ezisengwayo nxa zilempondo ziyingozi futhi lazo ebantwini ikakhulu nxa bezisenga.
“Amathokazi asengwayo alolaka engahlaba lo ozisengayo alimale nxa elempondo ngakho kuqakathekile ukuba umlimi ahle ahlale ezivikele ngokuthi atshise inkomo zonke ezilempondo esibayeni sakhe,” kuphetha uMnu Muzunde.

Share This:

Sponsored Links