Thutshu umdala wamagwadla lokatali koNtuthu

21 May, 2020 - 10:05 0 Views
Thutshu umdala wamagwadla lokatali koNtuthu

uMthunywa

Abadala bathi umbiko ufika ngcono nxa ukhulunywa kumbe ubhalwe phansi ikanti abanye nxa uhlabela ngombiko wakhona abantu bakuzwa ngcono. Kuleliviki uMthunywa uhlangane lomculi obesehluphe kakhulu kuma whats up ngengoma yakhe yamagwadla ekhuluma ngeCorona. Zizwele kabanzi ingxoxo eqhutshwe phakathi kukamhlabeleli uClopas Sibanda (CS) lentatheli uEthel Ncube (EN)

EN: Zichaze kabanzi ukuthi ungubani njalo wazalwa nini ngaphi uhlala ngaphi?

  1. Mina ngazalwa ngomnyaka ka1971 koTshugulu eNkayi ngakhele eGwampa eSamasi eNkayi.

E.N  Yiwuphi umhlobo womculo owuculayo?

CS Ngicula imaskandi

EN Uqale nini ukuhlabela

CS Ukuhlabela ngiqale ngisemncane ngisafunda ngitshaya ikatari yami kodwa ngingelazo   izinto zokurekhoda.

EN Ulamadlaladi amangaki owawaphekayo

  1. Khona ngipheka idlaladi lami lakuqala khathesi koBulawayo ngincediswa nguMadlela leqhula lakhe ababuye bazongivumbulula komnyama ubambile bangithatha bayangincedisa.

EN Ingoma yakho yamagwadla esihluphile kuwhats up ilombiko bani ewupha umphakathi ngeCorona

CS Ingoma yami iveza ukuba emakhaya asilakudla siyadubeka thutshu iCorona ebhidlizayo kungcono sibambe umphefumulo kulokuthi sithelelane ubhubhane lolu.

EN.Nkuthazo bani ongayipha abahlabeleli abacathulayo emakhaya

CS Ngithi bàngapheli umoya kodwa abaqhubeke behlabela kuzaze kulunge.

EN.Mazwi bani ongawatshiyela abaphatheke ukuba ingoma zakho zirekhodwe

  1. Ngethula isibongo sami kuMadlela, Sandra Ndebele lestudio lapho okwenzelwe khona umculo wami engingabaqambanga lapha abaphathise ngezinto ezitshiyeneyo ngithi iNkosi ibusise lamuhla ngiphakeme ngenxa yenu ngiyabonga kakhulu. Umculo kawukhule bafowethu ngingakhohlwa abalandeli bami abathe besizwq ingoma yami ethi Somanisi sizabamba umphefumulo ngamagwadla basabalalisa ingoma yam.

Share This:

Sponsored Links