Uncategorized

Thutshu ingulungundu eMagwegwe koBulawayo

16 May, 2019 - 00:05 0 Views
Thutshu ingulungundu eMagwegwe koBulawayo ingulungudu

uMthunywa

Ethel Ncube loBongani Ndlovu

ZISELE zinkemile izakhamizi zelokitshini le-Old Magwegwe ngemva kokuba zibone ingulungudu iphuma kwenye indlu ihamba ngesiqubu okwenze izimota kanye labantu zama zathi ntsi nanko phela kuyisimanga ukubona ingulube yeganga izihambela edolobheni.

Lindaba yenzakale ngoLwesithathu lweviki ephelileyo lapho abatshayeli bezimota abathe bethi bayadlula bathi ngqwa lengulube yeganga emarobhothini okudale ukuba zonke izimota zime zilinde ukuba idlule.

Intatheli zivakatshele kule indawo lapho ezifike zakhulumisana lesinye isakhamuzi uMnumzana Beke Ndlovu.

“Thina sasisedlula emgwaqweni sisiya emsebenzini sathi sithi mehlo suka sabona esasingakulindelanga. Sabona ingulube ichapha umgwaqo isuka ezindlini zeOld Magwegwe uvalo lwasitshaya sesaba lokuyilandela sisithi njengoba kusekuseni kakhulu mhlawumbe ngeyomnikazi.

“Okwasididanisa amakhanda yikuthi lapho eyavelela khona ayisikho egangeni, kusezindlini. Kambe ingulungundu ingathi iyinyamazana yeganga ingahlala njani labantu? Lokhu kwenza wonke umuntu wesaba  labatshayeli bamisa izimota yazidlulela iqonde amangcwabeni eNumber 6,” kubika uMnu Ndlovu.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Edwin Moyo uveze ukuba indaba yengulube iliqiniso.

“Ingulungudu le kukhanya yaphuma kwenye indlu eMagwegwe, asazi kumbe ukhona owayithatha egangeni wayiletha lapha efuna ukuzihlinzela kumbe ngeyomuntu. Khathesi abantu bayesaba ukuqamba indlu yakhona.

“Thina sayibonela emgwaqweni lathi isidlula ihamba ngomgwaqo yaqala yaya emangcwabeni yasuka iqonda emagarajini eKelvin isikhonale, asazi ukuthi yayangaphi. Abantu babesesaba ukusondela kiyo,” kubika uMnu Moyo.

Iphephandaba likazulu lixhumane lomunye umtshayeli womtshova owale ukuqamba igama lakhe obesithi abantu bamangala kakhulu bebona ingulube yeganga edolobheni.

“Ngangivela ePumula ngisiya edolobheni, ngithe ngithi ngivusa amehlo ngabona inyamazana phambili kwemota ngahle ngama. Inyamazana le yayinjengengulube ilempondo ezimnyama ezinkulu uvalo lwangitshaya. Omunye umama owayehamba ngenyawo wagijima waze waphosa wawa ebaleka ngokwethuka.

“Yatshutsha ivelela ezindlini zeOld Magwegwe yadlula umgwaqo ilubhekise emangcwabeni wonke umuntu owayesemoteni wathula zwi bakhuluma isidlulile sekubuzwana ukuba yinyamazana bani?” kuphetha umtshayeli womtshova. 

Share This:

Sponsored Links