Thengisani ezinye inkomo ukuze ligcine umhlambi

13 Feb, 2020 - 00:02 0 Views
Thengisani ezinye inkomo ukuze ligcine umhlambi

uMthunywa

Wayne Ncube

INKAMPANI yeFarm and City Centre isixwayise abalimi ukuba bathengise ezinye inkomo zabo ukuze benelise ukuthengela ezinye ukudla kulokuthi bacine belahlekelwa yisibaya sonke ngenxa yokucuba.

Ingcitshi kwezokufuya kunkampani le, uMnumzana Raphael Ncube ukhuthaze abafuya inkomo ukuba bangakhathazwa yikuthengisa isifuyo esisodwa ukuze benelise ukuthengela ezinye ukudla lemithi.

“Abalimi emnyakeni owedluleyo balahlekelwe yizifuyo ezinengi yikho nje sesifundisa abalimi ngobuhle bokuthengisa loba nje inkomo eyodwa ukuze uthengele ezinye ukudla.”

“Umlimi angathengisa inkomo eyodwa uyenelisa ukuthengela ezisele esibayeni ukudla ukuze zingacubi kanye lemithi edingakalayo ukuze zivikeleke emikhuhlaneni,” kuchaza uMnu Ncube.

Inkomo eyodwa ekhulileyo njalo ebukekayo ingabiza imali engange $9 000 kusiya ku $12 000 nxa ithole umkambo omuhle.

Kubikwa abalimi bangekela ukuthengisa ezinye inkomo ukuze benelise ukugcina ezinye kungenza balahlekelwe yinzuzo yabo.

“Ukufuya inkomo sokudinga ukuthi umlimi asebenzise imali enengi ikakhulu eyokuthenga ukudla kanye lamanzi enkomo, ikakhulu amabhizimusi enza ngezokufuya inkomo bethengisa inyama bayaphoxeka ngalesi isikhathi.

“Utshani bokudla labo buyalimeka njalo umlimi sengathengisa inkomo eyodwa ukuze aqale uhlelo lokulima utshani ukuze inkomo zakhe zithole ukudla ngesikhathi sendlala,” kuveza uMnu Ncube.

Uphethe ngokuthi abalimi kabangakholisi ukuba lenkomo ezinengi kodwa zingela kudla ngoba bengalahlekelwa yinzuzo yabo.

“Inkomo sezingaba zinengi kodwa zingaswela ukudla kanye lemithi umlimi angasala ebambe phansi kungakho sikhuthaza abalimi ukuthi bangesabi ukuthengisa inkomo eyodwa ukuze benelise ukuthengela ezinye ukudla,” kuphetha uMnu Ncube.

Share This:

Sponsored Links