Thathelani ukufuya inyosi phezulu

02 Sep, 2021 - 00:09 0 Views
Thathelani ukufuya inyosi phezulu

uMthunywa

Thokozile Mbedzi
INKAMPANI yeBees Honey Company ikhuthaza abalimi kundawana zonke zelizwe ukuthi baphatheke kuhlelo lokufuya inyosi futhi bangathandabuzi ngoba izisebenzi zikaHulumende kunye lamankampani zizathola izikwelede zokuqala uhlelo lolu.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uMphathi wenkampani le, uNkosazana Faith Mpofu uthe abalimi kabaphuthume bangene kuhlelo lolu ngoba lulenzuzo njalo inyosi ngokunye ukudla okumele kutholakale emakhaya wonke.

“Abalimi kabathathele uhlelo lolu phezulu ngoba lulenzuzo. Inyosi kumele zibekhona emzini yonke. Khathesi sngesikhathi somkhuhlane weCovid-19 ziyasiphathisa kakhulu okwenza umkambo wazo ubemkhulu.

“Izisebenzi zikaHulumende kunye labamakampani ezifisa ukufuya inyosi ziyanikwa izikwelede zokuba zingene kuhlelo lokufuya inyosi. Izisebenzi lezi zinganikwa izikwelede lezi ziyabuya kithi sezizothenga impahla yonke edingakalayo ebalisa imikolo, amahovorosi siyazitholisa njalo lolwazi lonke oluphathelane lokufuywa kwenyosi,” kulandisa uMpofu.

UTechnical Director  uWelcome Bhila yena uthe uhlelo lolu luqakathekile njalo luyisibusiso ukuba ibhanga leFBC liphe abafuyi benyosi imali yokuqhuba ibhizimusi le.

“Uhlelo lolu luqakathekile njalo luyisibusiso esikhulu kakhulu ukuba ibhanga leFBC liphe abafuyi benyosi ithuba elihle lokuba bathole izikwelede zokufuya inyosi.

“Ngicela kakhulu ebantwini beMatabeleland ukuba kabathathele uhlelo lolu phezulu ngoba luqale lapha kungakho kumele luthi solusiya kwezinye indawo solugcwele yonke indawo lapha.

“Loluhlelo luyindlela yokulungiselela ikusasa ngoba isisebenzi singaze sithathe umhlalaphansi silakho ukuqhubeka siqhuba ibhizimusi le,” kuphetha uMnu Bhila.

Share This:

Sponsored Links