Sufikile umqando vikelani ingulube

21 May, 2020 - 08:05 0 Views
Sufikile umqando vikelani ingulube

uMthunywa

Wayne Ncube

ABALIMI bakhuthazwa ukuthi bavikele ingulube zabo emqandweni nanko phela usuqalisile ngoba zilakho ukufa, ukungahlaliseki kanye lokuhlaselwa yimikhuhlane.

Inhlanganiso yeZimbabwe Commercial Farmers Union ekhangele abalimi abafuyela ukuthengisa, ikhuthaza abalimi abafuye ingulube ukuthi bazivikele emqandweni ngoba ingulube zilakho ukungazali njalo zingafa nxa zingaqeda isikhathi zingahlalisekanga.

Ekhuluma lentatheli yephephandaba likazulu uNkosazana Sharmain Mswabuki oyincitshi kwezokufuya uveze ukuthi ngesikhathi somqando ingulube kazandisanga ukuzala kakhulu kukanti nxa sokuntshintsha sokuqala ukutshisa ingulube ziba lobuvila okwenza zingadli kakhulu.

“Lokhu kucina kubangela imikhuhlane efana lokungazithwali, ukuswela (embryonic) kanye le-hypothermia.

“Abalimi ngesikhathi somqando kumele balungise izibaya ezivikela ukungena komoya, befake lotshani phansi lapho ezilala khona ukuze zithole ukukhudumala okwaneleyo njalo ngazo zonke izikhathi ingulube kazihlale phakathi kwesibaya ukuze zingathathi imikhuhlane phandle,” kugcizelela uNkszn Mwabuki.

UNkszn Mwabuki uphinde waxwayisa abalimi  ngemikhuhlane abangahlangana layo ngezikhathi ezehlukeneyo kusiya ngokutshintsha komkhathi.

“Ingulube nxa zingahlalisekanga ngomumo womkhathi zicina zisehluleka ukumitha kumbe njalo kungazenza ziswele. Kungakho abalimi kumele baqaphele imikhuhlane efana le Ascaris suum kodwa owejwayekileyo engulubeni yi-hypothermia eyandise ukuzibulala ngoba ziyabe zisehluleka ukuhambisa izinga lazo lokutshisa lomkhathi ngoba amasotsha azo omzimba ayabe engasebenzi ngokuphelela,” kuphetha uNkszn Mswabuki.

Share This:

Sponsored Links