Siyavuma i-spinach ngesikhathi somqando

17 Jun, 2021 - 00:06 0 Views
Siyavuma i-spinach ngesikhathi somqando

uMthunywa

Ethel Ncube
ABALIMI sebexwayiswe ukuba bangalima i-spinach ngoba sisenza kuhle kumumo womkhathi ongatshisiyo kakhulu kodwa oqandelelayo. UMnumzana Edwin Dube ongumlimisi we-Agritex esabelweni seMatabeleland South uveze ukuba abantu kabalime i-spinach ngoba singumhlobo wombhida olusizo kumpilakahle yomuntu kanti njalo silemali.

Ekhuluma loMthunywa uMnu Dube uveze ukuba kulula ukulima i-spinach.

“I-spinach sifuna umumo oqandelelayo njalo ekusihlanyeleni umlimi kumele amilise intanga zakhona andubana asuphune ahambe esesigxumeka.

“Kumbheda munye ngamunye kumele kusale imizila emibili nje kuphela ukuze singaminyani,” kutsho uMnu Dube.
Ekuhlanyeleni lapha umlimi kumele abone ukuthi isilimo sakhe siyathola amanzi ngesikhathi esifaneleyo ukuze singatshi,” kubika uMlimisi uDube.

Uphinde wachasisa njalo ngokunakekelwa kwesilimo lesi ngesikhathi sikhula okuyikho okwenza sibe lamahlamvu amakhulu.

“Nxa kulenkotha kumbe ukhula kumele uhlakule ukwenzela ukuthi umbhida wakho ukhule kuhle. Ungekela kulokhula embhideni kwenza icine ingakhuli kuhle njalo amahlamvu abe mancane.

Kubikwa i-spinach sithatha amaviki amathathu ukuba sikhule silungele ukuthi sithengiswe.

“Kuhekitha eyodwa umlimi uyenelisa ukuthola amahlamvu angu 800 kusiya ku-1 000 nxa elime kuhle. Kungakho umlimi uyenelisa ukuzitshayela imali yakhe ngesikhathi esifitshane ngokulima nje i-spinach.

Uphethe ngokukhuthaza abalimi abalendawo ukuthi balime isilimo lesi ngoba endaweni ezinengi sivuma ngesikhathi somqando.

Share This:

Sponsored Links