Uncategorized

Sifikile imihloliso yabo Grade 7, Fomu 4 lo Fomu 6

14 Sep, 2023 - 00:09 0 Views
Sifikile imihloliso yabo Grade 7, Fomu 4  lo Fomu 6 Imihloliso

uMthunywa

Insuku sekungathi zigijima ngesiqubu esiphindiweyo ukuze kuqale ukubhalwa kwemihloliso yokuphela komnyaka.

Kusele insuku ezingaphansi kwamaviki amabili ukuba labo abakhangelele ukubhala imihloliso yabo yeZimbabwe Schools Examination Council (Zimsec) yebanga leGrade 7, Fomu 4 loFomu 6 baqalise ukubhala imihloliso yabo yokuphela komnyaka.

Imihloliso yamabanga la ibaluleke kakhulu empilweni zabafundi ngoba kuyizigaba zokuhlola ukuba kuyavuma ukuba umfundi aye kubanga elilandelayo. Amabanga la ayisisekelo semfundo njalo angovulindlela bezigaba ezilandelayo okumele umfundi aye kuzo.

Abafundi abakhangelelwe ukubhala imihloliso le sebeqalisile ukubala insuku esezisele ukuze bahlalele imihloliso yabo.

Loba isikhathi sesihambile kodwa abafundi bayakhuthazwa ukuthi babone ukuba bayathola isikhathi esaneleyo ukuthi bagxile ezifundweni zabo ukuze baphumelele.

Kuvamile ukuthi kusetshenziswe inkulumo yokuthi inkomo kayinoneli emakethe kodwa kukhona okubili loba okuthathu umfundi angakudobha kumsize kumhloliso yakhe azayihlalela ensukwini ezimbalwa ezizayo.

Abazali lalabo abakhangele abantwana abazahlalela imihloliso yabo labo ngokufanayo bayanxuswa ukuthi basekele abantwababo ngokubanika isikhathi esaneleyo sokugxila ezifundweni zabo njalo babone lokuba isimo siyavuma ukuthi balungiselele ukubhala imihloliso.

Ngesizatho sokuba isikhathi lesi sibalulekile empilweni yabafundi sibakhuthaza ukuthi basebenze nzima ukuqinisekisa ukuthi bazenza bona, abazali babo kunye lezikolo zabo ziziqhenye mhla impumela iphuma.

Sikhuthaza abantwana bonke abasezikolo ukuthi babone ukuthi bayalungiselela imihloliso yabo ngokuphelela ukuze baphumelele ezifundweni zabo.

Ukuhlela isikhathi sabo sokufunda izifundo ezehlukeneyo kuyancedisa ukuthi umfundi aphumelele.

Kugumbono kaMthunywa ukuthi loba isikhathi sesihambile abafundi bangahlela ukufunda izifundo zabo kungabancedisa kakhulu ukuthi bazwisise lokho abangakuzwisisiyo ezifundweni ezithile.

Kuyasweleka njalo ukuthi abafundi usuku lokubhala umhloliso lusiyafika babe sebelungele baphelela ukubhala imihloliso yabo ngenxa yokuba abazali labo ngokufanayo basebenza nzima ukuze bababhadalele imali eziyabe zidingakala ezikolo.

Kuyadingeka ukuba sikugcizelele ukuthi abafundi basebenze nzima ukuze bajabulise abazali babo.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds