Uncategorized

Sezingomakorokoza izalukazi zeGwanda

06 Aug, 2020 - 14:08 0 Views
Sezingomakorokoza  izalukazi zeGwanda

uMthunywa

Ethel Ncube
KULANDELA ukuqhamuka kwegcikwane leCorona izalukazi zeNtalale, eGwanda sezibone kungcono ukuthi ziyephanda igolide ukuze zinqobe indlala.

Kulokhe kwaqala umthetho wokuthi abantu bahlale emakhaya abantu abanengi abasemazweni abasenelisi ukusebenza njalo lenjiva azisathumezi kungakho izalukazi sezibone kungcono ukuthi ziyegebha igolide ukuze zithole imali yokuthenga ukudla.

Ekhuluma lentatheli omunye wezakhamizi zakule indawo uMnumzana Lerato Ndlovu uchaze ukuba babhekane lobunzima bendlala lokhe kwaqala ubhubhane lweCovid- 19.

“Umkhuhlane lo usiphathele okunengi okunzima abantu abasebenzi labajayele ukusincedisa abaseGoli abasasebenzi. Lonyaka lemasimini asitholanga lutho kungakho sokunzima emizini emanengi emakhaya yikho nje ogogo sebebone kungcono ukuthi bangene iganga bayegebha igolide badinge imali yokuthi bathenge ukudla.

“Izalukazi esezikhulile uzithola zisadalala labazukulu bakhe emfuleni kusembiwa wona amatshe aligugu ukwenzela ukuba kudliwe ekhaya ngoba akulalapho okungavela khona ukudla.

“Ugogo uyamuzwa ekhala ngokuthi iqolo selitshisa aphinde avukele khona futhi ngoba engelalo elinye icebo angalenza ukuze athole okuya ethunjini,” kubika uMnu Ndlovu

Intatheli ibuye yaxhumana lesinye isalukazi laso esesiphila ngokugebha igolide uNkosazana Josia Moyo ochaze ukuba sebebone kungcono ukuthi baziqhwayele phansi.

“Mina ngileminyaka engu-80 abantwabami abanengi basemazweni bengiphila ngokuba bangithumezele ukudla kodwa okwakhathesi abenelisi ngoba abasebenzi ngapha lendlala isibhahile ekhaya labazukulu labo bakhangele mina.

“Ngiyavuka ngifake isayeke sami ngithwale lamanzi lesepa ngiqonde emfuleni ukuyagebha igolide. Ngingalithola ngihle ngilithengise khonapho ebantwini ababuya bezothenga yiyo indlela esengiphila ngayo ukuze ngithole ukudla,” kuphetha ugogo uMaMoyo

Share This:

Sponsored Links