SELIHAMBA IZULU

08 Apr, 2021 - 00:04 0 Views
SELIHAMBA IZULU

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
ABABONA ngezomumo womkhathi abeMeteorogical Services Department sebeveze ukuthi ezinye indawo zelizwe zilakho ukuthola izulu elincinyane kumaviki ambalwa azayo nanko phela isilinganiso sezulu sehlile kunyanga edluleyo.

Kunyanga edluleyo indawo ezinengi zelizwe kazitholanga izulu kukanti zinlutshwana indawo ezithole izulu kodwa zonke lezondawo zithole isilinganiso esingaphansi kwe-30mm, okungenzanga umehluko omkhulu kuzulu elitholakeleyo, kutsho iMSD.

I-MSD ithe ingxenye enkulu yelizwe ibingaphansi kwezulu elijwayelekileyo ikakhulu engxenyeni eziseningizimu lasentshonalanga kukanti indawo ezisenyakatho-mpumalanga sezithole izulu elijwayelekileyo.

Omunye onguAgriculture Meteorologist eMSD uMnumzana Benjamin Kwenda uthe isigaba sika2020/21 sokuna kwezulu sesisiya emaphethelweni kukanti mancane amathuba okuba kungaba lezulu elikhulu elingaguqula kakhulu ezokulima.

Uthe ilizwe selisekucineni kwesigaba sokuna kwezulu sika2020/21 loba kungana izulu lapha lalaphaya, isibonelo, phakathi kwamhlaka 11 kusiya ku-14 Mabasa kodwa lokhu ngeke kube lomthelela kwezokulima.

I-MSD iphakathi kohlelo lokubhala umbiko wesigaba sezulu. Izulu elinengi eline kulesi isigaba lilethe ithemba kubalimi ababhekana lendlala enkulu kuminyaka edluleyo.

Ilizwe likhangelele isivuno esihle lonyaka esizakwenza imizi eminengi ithole ukudla okwaneleyo. UHulumende ukhangelele ukuthi lonyaka kutholakale isivuno somumbu esingaba ngamathani angu-2,8 miliyoni okuyikweqa okukhulu kusuka kumathani angu-908 000 omumbu owavunwa nyakenye.

Izinga lamanzi emadamu lonyaka likhwele kakhulu, nanko phela izinga leli lacina ukubakhona kuminyaka engamatshumi amahlanu, ngokutsho kombiko weZimbabwe National Water Authority (Zinwa).

Share This:

Sponsored Links