Uncategorized

Sebesenza imali ngezulu. . . yimpondo ukuchaphiswa umfula

10 Jan, 2019 - 00:01 0 Views
Sebesenza imali ngezulu. . . yimpondo ukuchaphiswa umfula

uMthunywa

Bongani Ndlovu

UKUNA kwezulu elokitshini leCowdray Park sokuvulele amanye amajaha umsebenzi nanko phela sebesenza umsebenzi wokuchaphisa abantu nge$2.

Kubikwa nxa izulu lingana kuma-new stands ikakhulu endaweni edume ngokuthi kuseCaravan amanzi ayedlula phezulu kwebholoho okwenza kubenzima ukuthi izimota kanye labantu bahambe kule indawo.

Ekhuluma lephephandaba likazulu, uMnunzana Malvin Sibanda oyisakhamuzi kule indawo uveze ukumangala ngamajaha asethole ibhizimusi lokuchaphisa abantu. 

“Nxa izulu linile akuhambeki, amanzi ayaphakama, kuba nzima ukuthi thina abadala sichaphe, sizwela nje abantwana besikolo njengoba zivuliwe ngoba sebengehlelwa zingozi.

Ubuye wathi okumangalisayo kakhulu yilabo bantu asebehle babona kulithuba lebhizimusi elihle ngomfula lo. 

“Njengoba like lana okuzwayo izulu lagcwalisa umfula kulamadoda amathathu asesenza umsebenzi wokuthwala abantu ebachaphisa ebabhadalisa i$2. Sezivuliwe kunje izikolo kutsho ukuthi sebezakwenza imali enengi,”  kulandisa uMnu Sibanda.

Intatheli kaMthunywa ikhulumisane lesinye isakhamuzi salapho esithande ukwaziwa ngokuthi ngugogo uMaNdlovu obike ukuthi ibholoho lesifula leso liphansi, yikho okwenza kungachapheki nxa izulu linile.

“Ngeviki edluleyo ngiphendukile ngekhaya ngemva kokuthola umfula ugcwele. Imbangela yalokhu yikuthi i-bridge lalapho liphansi kakhulu yingakho izulu lingana akuhambeki. Sengisesabela nje abazukulu bami abafunda phetsheya komfula ababili ngoba nxa linile kuzamele ngibhadale ama $2 ukuze bachaphiswe bonke,” kulandisa  ugogo uMaNdlovu.

Imizamo yokuthola lawo majaha achaphisa abantu yehlule ngoba bebonakala kuphela izulu lingana njalo kungela obaziyo ukuthi ngabangaphi.

Share This:

Sponsored Links