Uncategorized

Sebeqede inotho yabantu otsikamutanda

10 Jan, 2019 - 00:01 0 Views
Sebeqede inotho yabantu otsikamutanda Induna uNyangazonke

uMthunywa

Musa Janga 

INDUNA yeKezi esigabeni seMaphisa  uVuyani Nyangazonke  isiveze ukukhathazeka  ngo-tsikamutanda asebeqede inotho yezakhamizi ngobuqili.

Induna uNyangazonke ubikele intatheli kaMthunywa ukuthi lokhe besazama okusemandleni abo njengesigaba ukuthi bavimbe imisebenzi  yalababantu ngoba  sebeqede inotho yezakhamizi ezinengi.

“Esifuna ukukuzwisisa yikuthi yiwuphi umthetho obavumelayo lababantu  ngoba sebesiwonele kakhulu. Yingakho sesinanzelele ukuthi babisela emuva intuthuko ezigabeni ngokutshontshela abantu inotho zabo. 

“Inengi lezakhamizi  selalahlekelwa zinkomo zabo zibhadala otsikamutanda. Inotho yomuntu zinkomo njalo yizo eziletha intuthuko esigabeni,” kulandisa induna uNyangazonke.

Ubuye wathi njengesigaba lokhe besenza imihlangano yokuthi baphanane amacebo okuthi bangenza njani ngalababantu.

“Siba lemihlangano yokuthi sivumelane njengesigaba sinye ukuthi otsikamutanda bengasanyatheli lapha ngoba sebeze badala ukungazwani esigabeni okuyisibonelo sokuthi lalabantu sebewonile kakhulu. 

“Osobhuku kanye labanye abakhulu besigabeni bavumelana lalumbono wokuthi singasabavumeli endaweni yakithi.

“Nxa kuthe kwaba lendaba esihluphayo sizadinga ezinye indlela  esingaxazulula ngazo ukungazwani lokhu hatshi ukuthi kubizwe otsikamutanda ngoba sebewone kakhulu ngokuqambela abantu amanga baphinde babaqile izifuyo zabo,” kuphetha induna uNyangazonke.

Share This:

Sponsored Links