Uncategorized

SebengoFaro omongikazi bekilinika yeMaboleni

01 Aug, 2019 - 00:08 0 Views
SebengoFaro omongikazi bekilinika yeMaboleni

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa

ZITHWELE amagabha avuzayo izakhamizi zeMaboleni eLower Gweru ngenxa yokuchuku lwabongomongikazi bekilinika yesiqintini lesi osokubangela ukuthi abanye abantu bangayikwelatshwa ngoba besesaba isiphatho sezisebenzi zalapho.

Uchuku lolu soluleminyaka lusenzakala njalo inengi lamanina azithweleyo selikhonone laze ladela ngokwenziwa ngabongikazi balikilinika.

UNkosazana Nothando Sibanda ngomunye wamanina oveze ukuba waphathwa kubi ngomongikazi bekilinika yeMaboleni.

“Ngathi sengizabeletha omunye wabomongikazi wazihambela wayalala wathi abantu babuye bazomvusa nxa ikhanda lomntwana selivelile.

Lokhu kwangikhathaza njalo ngabeletha nzima, ngeke ngisikhohlwe isiphatho sikamongikazi lo,” kutsho uNkszn Sibanda.

Ekhuluma loMthunywa omunye wezakhamizi zakule indawo uNkosazana Lethiwe Ndlovu uveze ukuba omongikazi laba abalathando.

“Onesi laba sebehlale kakhulu endaweni, sokumele batshintshwe basiwe kwezinye indawo. Mina ngafika ngihamba lesihlobo sami esileBP ikhwelile.

“Safika sathethiswa satshelwa ukuthi lo esihamba laye uzakufa. Okubuhlungu yikuthi waqeda isikhathi eside etshinga kulokuthi elaphe isigulane.

Lendlela ayekhuluma ngayo itshengisela ukuthi ngumuntu ongelanhlonipho kumbe uzwelo.

“Laphana welatshwa ngemva kokuhlukuluzwa njalo sicela abaphathi basikhangelele ezinye izisebenzi zalikilinika ngoba abakwenzayo kukhuba inhliziyo zabantu,” kutsho uNkszn Ndlovu.

Ekhuluma lentatheli omunye wezakhamizi ongathandanga ukuveza igama lakhe uchaze ukuba omongikazi bekilinika yeMaboleni abalasiphatho.

“Mina ngaphelekezela omunye esiyabeletha ngaphuma ngisiyadinga ukudla ngamtshiye elalisiwe esalindele ukuthi isikhathi sakhe sifike ngathi sengiphenduka ngamthola esesentubeni ethi kuthiwe ukhatshana kazibuyelele ngekhaya. Sithe sisendleleni umuntu wathi isisu sesibuhlungu sathi njengoba ababonayo bethe ukhatshana saqinisela sahamba wacina ebelethela endleleni.

“Lapho-ke asazi ukuthi babehlole njani ukuthi ukhatshana ukubeletha nanko wacina ebeletha esuka kibo. Isiphatho bavele abalaso kuzigulane, bengathanda bayathi ubalande ezindlini zabo kodwa bona besemsebenzini,” kubika umfakazi lo.

Imizamo yokuxhumana loClinical Director weMidlands uDokotela uSimon Nyadudu yehlule.

Share This:

Sponsored Links