Sawubona 2019!

10 Jan, 2019 - 00:01 0 Views
Sawubona 2019! uMaUzah

uMthunywa

Vusumuzi Ndlovu

Babali siyalamukela kunkundla yenu yomculo, sibonga usekelo sisuka kumnyaka odluleyo. Kuliviki sizathinta ngezehlakalo ezingathi ziqalisise kubi umnyaka kwabanye abaculi, abanye beqhubeka ngemisebenzi yabo njalo bebonga impilo lo Nkulunkulu.

UBhadilah ungena lumnyaka edumisa uNkulunkulu ngengoma yakhe uNkhonela, ibala lesiVenda elitsho ukwenzelwa kuhle. Ubonga uMdali ngemisebenzi yakhe yomnyaka odluleyo lapho aqede izifundo zakhe, njalo wadabula izindawo lezigaba zelizwe laseMzansi ngomculo wakhe. Ingoma le yenzelwa eGwanda ngu-DJ Drumz odume kakhulu khonale esiJahundeni. Umdumo luhlobo lwe-AfroDance/House. Lumhlobo womculo umnqobise isicoco esabelweni seNkabazwe kuma Glam Awards, njalo kukhanya loBhadila uyawuthakazelela ngoba ethi ngumculo osebutsheni bakhe njalo okhekhe labadala bamukela ngcono loluhlobo lomculo.

Emculweni wakhe kala mahloni ukuziveza ngomdabu wakhe wesiVenda. Omunye wabaculi akhule embuka njalo emkhuthaza ngemisebenzi yakhe ngumuyi uDan Tshanda odlule emhlabeni ngoMgqibelo. Ulimi lwesiVenda luphakanyiswe lokumelwa ngokupheleleyo nguDan Tshanda ngomculo wakhe weDalom lamaqembu akhe abalisela iSplash, Dalom Kids, Matshikos, By4, Peacock, Patricia Majalisa labanye abanengi. Abantu jikelele badanile ngokudlula kwakhe, bechaza ukuba umculo wakhe ngeke ufane njengoba esengasekho.

UBhadilah uthi yena uyazifela ngengoma yakhe edumileyo uLufuno.

Umculi weqembu le Achuzi oseMzansi Afrika uMaUzah uchaze ukudana laye ngoba ubesebenzisana lo Tshanda, njalo ukhalaze kakhulu ngoba silahlekelwe ngomunye njalo umculi odumileyo uVusi Ngwenya obedume ngoMaVusana we OdeMeesta le Black By Nature eMzansi ngeviki edluleyo. 

UMaUzah uxoxe kabanzi lomlobi ngembali abelayo loVusi Ngwenya, owabhubha ngelanga lakhe lokuzalwa, ethi uMaVusana wamncedisa kakhulu ekuqaleni kwakhe kwezomculo eGoli ngabo 2008. UMaUzah uthi waqala ukuzwa ngoMaVusana ngensuku zeBlack By Nature ngengoma yeKwaito u “SadlaMagrapes” ihanda ukuqhunswa ngu Ezra “Tshisa” Sibanda emsakazweni ku Radio2 (Radio Zimbabwe). Abamazi imbali yakhe yakudala bathi uMaVusana uqale ezomculo kudala, abanye bemkhumbula esemncane ekuqembu le Ebony Sheikh. 

Ebuzwa ngemisebenzi yakhe lokuba ukhangeleleni ku2019, uUnity Moyo  uchaze ukuba usaqhubeka eqhunsa izingoma njalo ukhangelele ukukhipha ingoma ezimbalwa, njalo ethi ulesifiso sokuba ezoculela abantu ngekhaya kwelakithi ma kungahamba kuhle. 

Sifisela uMaUzah lo Bhadilah u2019 olempumela ephindiweyo emsebenzini wabo, njalo sithi kabalale ngoxolo amaqhawe omculo uVusi Ngwenya lo Dan Tshanda!

Share This:

Sponsored Links