Qhubekani ngokulima ukudla kwezifuyo

30 Jul, 2020 - 00:07 0 Views
Qhubekani ngokulima ukudla kwezifuyo

uMthunywa

Joel Ndlovu
ABAFUYI benkomo sebekhuthazwe ukuba baqhubeke ngohlelo lokulima utshani be-bana ngoba bulezakhi ezidingwa zinkomo okwenza umlimi athole inzuzo enhle nxa esezithengisa.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uMnumzana Kevin Moyo oyingcitshi kwezokufuya esabelweni seMatabeleland North uthe abafuyi benkomo kumele baqhubekele phambili ngokulima i-bana ngoba ilama-protein amanengi adingwa zinkomo.

“Ukulima i-bana kulenzuzo enhle kakhulu ngoba kwenza umlimi angathengi ukudla kwenkomo okulentengo ephezulu. Angazilimela nje i-bana aphe inkomo zakhe.

“Abafuyi balakho njalo ukulima i-bana enengi enye bayithengise ngoba ithengwa ngemali enhle emkambo,” kutsho uMnu Moyo.

Uqhubekele phambili exwayisa abalimi ukuthi bangayilima i-bana kumele babone kodwa ukuthi bayayinakekela ngoba ilakho ukuhlaselwa yimikhuhlane.

“Abalima i-bana kumele babone ukuthi bayayifafaza imithi ebulala imikhuhlane enjenge-Napier stunting disease. Umkhuhlane lo uyingozi ngoba uyabulala i-bana. Nxa utshani lobu sobulomkhuhlane lo buyama ukukhula iphinde yome.

“Ngakho-ke abalimi kumele belwe lomkhuhlane lowu kusase masinya.

Uphinde njalo wathi kulomunye futhi umkhuhlane wokukhunta, lo wona ubangelwa yikuthelela kakhulu utshani busesebuncane.

Akumelanga intanga zakhona zihlale zimanzi ngoba ziyabola zicine zivumela ukuthi zihlaselwe yimikhuhlane lula zife.

Uphethe ngokuthi ibana kumele inakekelwe njalo lenhlabathi ehlanyelwa kiyo kumele ibe yileyana eyakhekileyo.

“I-bana ifuna umhlabathi owakhekileyo ukuthi ikhule kuhle njalo kumele uhlolwe ukuba awulamkhuhlane yikho ukuthi ikhule kuhle i-bana.”

Share This:

Sponsored Links