Qhubekani ngokulima indumba

03 Sep, 2020 - 00:09 0 Views
Qhubekani ngokulima indumba

uMthunywa

Joel Ndlovu
Abalimi sebekhuthazwe ukuba baqhubeke ngokulima indumba ngoba ziyikudla okwakha umzimba njalo ziyisitshebo esimnandi okungenza umlimi azitholele inzuzo enhle.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uMnumzana Never Verengera oyi Agronomist kunkampani yeFarm and City Centre uthe indumba yikudla okwakha umzimba njalo kuyadingeka ukuthi abantu bahlale bekudla.

“Indumba zilama-protein amanengi adingwa yimzimba yethu ngakho-ke kumele abantu bazidle ngoba ziqakathekile ekwakheni imzimba yethu. Indumba njalo ziyehlisa umkhuhlane wetshukela emzimbeni ngakho-ke kuliqiniso ukuthi abantu kumele bezidle indumba lezo.

“Indumba ziyisitshebo esimnandi nxa ziphekwe kuhle. Zilenzuzo enhle kakhulu indumba ngoba intengo yakhona iphezulu labantu bayazithenga ngakho-ke umlimi kumele abone ukuthi uyazilima ngesikhathi azithengise ngoba zilomkambo omuhle,” kulandisa uMnu Verengera.

Uqhubekele phambili esithi indumba zilula ukulima.

“Indumba zilula ukulima, umlimi nxa ehlanyela indumba zakhe kumele azitshiyanise ngesandla esisodwa ukwenzela ukuthi zingaminyani njalo zikhule kuhle. Kumele umlimi alime indumba zakhe nxa sekuzaqala izulu ngoba zidinga amanzi amanengi.

“Umlimi kumele akhe indumba zakhe nxa sezizavuthwa ziyechachambela endlini phansi lapho ezingasoke zilahleke khona ngoba engazekela zisemasimini ziyagcwala phansi ehluleke ukuzidobha enhlabathini. Amakhasi endumba ayasetshenziswa njengokudla kwenkomo ngakho-ke nxa umlimi efuyile angazipha inkomo zakhe,” kusitsho uMnu Verengera.

UMnu Verengera uphethe ngokuthi abalimi balakho ukuqalisa khathesi ukudinga inhlanyelo kanye lolwazi lokulima indumba khathesi izulu lingakaqalisi ukuna ukuze bazitshayele inala.

Share This:

Sponsored Links