Uncategorized

Qaphelani umkhuhlane we-clubroot ekhabitshini

25 May, 2023 - 00:05 0 Views
Qaphelani umkhuhlane we-clubroot ekhabitshini

uMthunywa

Blessing Moyo

ABALIMI sebekhuthazwe ukuba balwise umkhuhlane we-clubroot ngoba ulakho ukutshabalalisa insimu yonke yekhabitshi okungabangela ukuthi inzuzo yomlimi yehle.

UNkosazana Treggy Mpofu oyingcitshi kweze-horticulture uthe umkhuhlane we-clubroot uyingozi ngoba uyabulala ikhabitshi.

“Umkhuhlane lo ubangelwa yizinanakazana ezihlala emhlabathini futhi kunzima ukuzilwisa. Ngenxa yesizatho lesi umlimi engakalimi ikhabitshi yakhe kumele abone ukuthi umhlabathi wakhe kawuhlaselwanga yimikhuhlane.

“Ikhabitshi ingahlaselwa yilo umkhuhlane kayikhuli kuhle, njalo ibamfitshane. Umbala wamahlamvu ekhabitshi uyatshintsha ubelithanga, impande ziswabe,” kuchaza uNkszn Mpofu.

Uqhubekele phambili esithi ukulima izilimo ezitshiyeneyo endaweni yinye kuyabulala izinanakazana lezi.

“Umlimi kumele atshintshanise izilimo zakhe ukwenzela ukuthi abulale izinanakazana lezi.

“Okunye njalo okungenziwa ngumlimi ekwenqabeleni umkhuhlane lo yikuphendula umhlabathi loba kungela okuhlanyeliweyo.

“Lokhu kuqakathekile ngoba kuyabulala izibungu ezingaphansi kwenhlabathi, lanxa zingafanga zonke kuyaziphungula ukwenzela ukuthi nxa umlimi esefafaza imithi yenelise ukuziqeda zonke.

“Enye indlela yokubulala izinanakazana lezi yikufaka iphepha elimnyama phezu kwenhlabathi emini ilanga libalele ukwenzela ukuthi inhlabathi itshise ibe isibulala lezo zinanakazana, ukutshisa lokhu kwenhlabathi kuyabulala njalo umkhuhlane we-clubroot,” kulandisa uNkszn Mpofu.

Uphethe ngokuthi  abalimi nxa besilwa lezinanakazana kumele batshintshanise imithi abayisebenzisayo.

“Izinanakazana ezibulala isilimo njalo ezibangela imikhuhlane ezilinyweni ziyajayela umuthi zicine zingasafi ngakho-ke kuqakathekile ukuthi umlimi atshintshanise imithi yakhe ngokuya kwesikhathi ukuze kubelula ukulwa lalezo zinanakazana,” kuphetha uNkszn Mpofu.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds