Qaphelani lokhu balimi bengqoloyi

16 May, 2024 - 00:05 0 Views
Qaphelani lokhu balimi bengqoloyi

uMthunywa

Langelihle Moyo

INGCITSHI kwezokulima sezikhuthaze abalimi ukuthi baqalise ukulungiselela ukuhlanyela isilimo sengqoloyi ngoba kuyisilimo esimelana lomqando.

Ongumlimisi enkampanini ye-Seed-Co koBulawayo uMnumzana Wallace Banda uthe abalimi kumele bahlanyele masinya ingqoloyi yabo ukwenzela ukuthi iphangise ukuvuthwa izulu lingakani.

“Ngikhuthaza abalimi ukuthi baphangise ukuhlanyela ingqoloyi ngoba lokhu kuzabancedisa ukuthi isilimo sabo singatholwa lizulu singakavuthwa lokuvunwa.

“Nxa izulu lingaqalisa ukuna isilimo lesi singakavuthwa yikho okucina kubangela ukuthi sicine sesimila,” kutsho uMnu Banda.

“Esingakukhangela nxa singakahlanyeli ingqoloyi yethu yibumunyu lokunambitheka komhlabathi. Ubumunyu bomhlabathi kumele bube phakathi kuka-5,5 kusiya ku-6.5.

“Ingqoloyi ingalinywa lapho okutshintshaniswa khona izilimo ezilinywayo icrop rotation, ikakhulu lapho okuyabe kukhitshwe izilimo ezigoqela i-soya beans lomumbu,” kuchasisa uBanda

Uqhubekele phambili elandisa ngemihlobo yenhlanyelo akhuthaza abalimi ukuthi bayihlanyele, ngoba inhlanyelo le imelana lemikhuhlane etshiyeneyo njalo iyaphangisa ukuvuthwa.

“Kulemihlobo yenhlanyelo egoqela i-ES Nduna, lo umhlobo wenhlanyelo uyamelana lemikhuhlane etshiyeneyo, njalo awuthathi isikhathi eside ukuthi uvuthwe, uthatha insuku ezingu-143.

“Umlimi angasebenzisa inhlanyelo le angazitshayela isivuno sakhe esifika ku-9 tonnes kuhekitha elilodwa.

Kulomunye njalo umhlobo wenhlanyelo yengqoloyi esiwubiza ngokuthi yi-Serena, lo wona uthatha insuku ezingu-145 ukuthi uvuthwe njalo lawo uyamelana lemikhuhlane etshiyeneyo. Umlimi nxa angasebenzisa inhlanyelo le uyenelisa ukuzitshayela inala yakhe 10 tonnes ku hekitha eyodwa,” kulandisa uBanda.

Esephetha, ukhulume ngendlela abalimi abangafaka ngayo imvundiso esilinyweni sabo sengqoloyi.

“Imvundiso esikhangelele ukuthi idingwa yisilimo lesi igoqela i-nitrogen, phosphorus le-potassium. I-nitrogen kudingakala 160-190, phosphorus 50-60, potassium 30-50. Nxa lifaka uCompound D ngilikhuthaza ukuthi kuhekitha eyodwa lifake 400-600kg, besokusithi imvundiso yaphezulu esivame ukuyibiza ngokuthi yi-top dressing lingafaka 250-350kg, leyi yona ifakwa ngemva kwensuku ezingamatshumi amabili lanye (21 days) ngemva kokumila kwesilimo,” kuphetha uBanda.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds