Uncategorized

Qaphela abangane abayizitha…!

10 Jun, 2021 - 00:06 0 Views
Qaphela abangane abayizitha…!

uMthunywa

OMUNYE umhlabeleli wake wahlabela ingoma elamazwi athi, umuntu yincwadi engafundekiyo, phela abantu asifanani lenyamazana, nxa ubona inkunzi yebhubesi uhle ucele ezinyaweni ngoba usazi mhlophe ukuthi singamane sikuqhobaqhobe kungabi ndaba zalutho.

Bakhona abangane abasivezela elenja bona ngaphakathi bekufisela okubi. Abanye uthola bengabangane, behamba bonke lenkonzweni, lalapho uvelelwa yinkinga umethulele, azenze yena okweluleka ngamasu amahle kanti yena ujonge ukuthi uyekhilikithela phakathi kwezindonga ezizokwehlula ukuthi uphume noma usudonswa ngamaketani.

Omunye uze uthi mhla utshadayo uyabe engusonyongwani wakho kanti ukufisela ukuthi ngabe uyaliwa azithathele indoda, usale ukhamise owangaphansi ungani lijuba lomfula elikhuthwe nguhelwani.

Abanye ngabacelana lezimpuphu, eqeda ukukunika adobhe umakhalekhukhwini wakhe, aphosele umlayezo emaqenjini athi uzibanibanyana umangoye uselala eziko, ngize ngamnceda ngoba ngibona abantwana sebeyatha ngendlala, lemilomo isimhlophe okwemiguwe ekade isidla inofi.

Umngane wakho umfundisise ubemazi qho, ngoba bakhona abakugegebula uthembile njalo ongeze wabacangela ngoba wena uyabe uvalwe yinkungu ungaboni ukuthi uthando lwakhe ngolokufeketha.

Lezihlobo lazo zikhona ezinjalo, wena uyabe usithi ngowegazi lakho, ngeke akwenzela ulunya lwendlondlo elophaphe ekhanda, yona eluma inkunzi yenyathi ife ijanqula ingeke yayidla, itshiye isidumbu sibola.

Khumbula ukuthi lencwadini eNgcwele, indodana kaNkulunkulu yangeniswa enkingeni ngomunye wabafundi bakhe.

Ayixabene .

Umlobi ungamthinta ku: 0714355641

Share This:

Sponsored Links