Qalisani ukunika izifuyo iStock Feed

09 May, 2024 - 00:05 0 Views
Qalisani ukunika  izifuyo iStock Feed

uMthunywa

Langelihle Moyo

ABABONA ngokunakekelwa kunye lempilakhale yezifuyo abe-Veterinary Services, sebekhuthaze wonke umlimi ofuyileyo ukuthi aqalise ukunika izifuyo ukudla okuthengwayo (stock feed) ukuze zingacubi.
Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uDokotela Maria Jakarasi uthe abafuyileyo kumele baqale khathesi ukupha izifuyo zabo ukudla ukwenzela ukuthi zingacubi. Ikakhulu ngalesi isikhathi sikhangelane lendlala lokoma.

“Abafuyi kumele bahle baqale khathesi ukunika izifuyo zabo ukudla ngoba akumelanga zicake thina sisiyangena esikhathini somqando.

“Umlimi angaqala khathesi ukunika izifuyo zakhe ukudla kuzenza ukuba lendleko zokugcina izifuyo zabo zingabakhami ngoba ziyahle zijwayele ukuhamba zikhumbule emuva.

“Lokhu kuyancedisa ukuthi zingaduki leganga zidinga amadlelo. Umlimi angalinda ukuthi ziqale zicake kuba lendleko ezinengi kakhulu kodwa khathesi azidli ukudla okuthengwayo okunengi.

“Umlimi angazipha nje i-2kgs loba i3kgs lokhu kuyaphathisa ukuba zihlale ziqinile njalo zinonile.
Izifuyo nxa zinonile, amafutha akuzo emzimbeni ayaziphathisa kakhulu,” kuchasisa uDkt Jakarasi.
Uphethe ngokuthi kuqakathekile ukuthi umlimi ahlale ethengile ukudla kwezifuyo ngoba nxa izulu lembolisa mahlanga lingana utshani buyabola.

“Nxa imbolisamahlanga ingana utshani buyabola, okubangela ukuthi izifuyo ziswele ukudla zibe sezisehla isisindo ngesikhathi somqando kodwa-ke nxa zinganikwa ama-supplement kwenza zihlale zibukeka njalo lentengo yazo ibe ngenika umlimi inzuzo,” kuphetha uDkt Jakarasi.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds