Qalani amalungiselelo okulima

12 Aug, 2021 - 00:08 0 Views
Qalani amalungiselelo okulima

uMthunywa

Thokozile Mbedzi
INHLANGANISO yeAgritex isikhuthaze abalimi kundawana zonke ukuba kabaqale amalungiselelo okulima.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uMatabeleland North and Bulawayo Chief Agritex Officer uMnumzana Dumisani Nyoni  uthe lesi yisikhathi sokuba abalimi babone ukuthi bayaqoqa konke okudingakalayo okokusebenzisa ngesikhathi sokulima ukuze bangaqali ukugijima isikhathi sesiphelile.

“Umlimi ngalesi isikhathi kumele abone ukuba konke okufunakalayo ekulimeni usekuqoqile ukuze umlimi athole isivuno esilohlonzi njalo athole inzuzo ehambelana lendawo yakhe.

“Abalimi kumele bahlale impahla yonke yokusebenzisa iseduzane ukuze nxa sebeqala ukulima bengaphelelwa yisikhathi begijima besiya le lale  sebedinga okuyabe kusilela ngoba umkhathi uqakathekile kumlimi yikho nje kukhulunywa ngokuphanga umdaka,” kuchaza uMnu Nyoni.

Ukhuthaze njalo abalimi ukuthi baxoxisane labalimisi abaseduzane labo ukuze babaphathise ngokungafunakala kundawo abalazo.

“Nxa abalimi bangaya kubalimisi babo balakho ukubancedisa ngokubatshela ukuthi endaweni ethize kumele badinge inhlanyelo enganani, amafethalayiza kunye lokunye nje okufunakalayo okokulimisa.

“Imithi layo eyokhula efunakalayo umlimisi angayitshela umlimi. Lokhu kwenza umlimi ahlale esazi zonke indleko azabhekana lazo isikhathi sisekhona.

“Lokhu abalimi kumele bakunanzelele njalo bakulandele ngoba kumele bathole isivuno esikhulu isiphala selizwe sihlale silokudla njalo labo abalimi bathole ukudla okwaneleyo,” kuphetha uMnu Dumisani Nyoni.

Share This:

Sponsored Links