Uncategorized

‘Qakathekisani ukufundiswa kwendimi zesiNtu, kuthuthukiswe amasiko’

16 Jun, 2022 - 00:06 0 Views
‘Qakathekisani ukufundiswa kwendimi zesiNtu, kuthuthukiswe amasiko’ UMongameli welizwe uEmmerson Mnangagwa

uMthunywa

Leonard Ncube
UMONGAMELI welizwe uEmmerson Mnangagwa uthe kufanele kuqiniswe imizamo yokufundiswa kwendimi zesiNtu elizweni ukuze kuthuthukiswe amasiko lengqubela phambili.

UMongameli welizwe ukhulume lokhu ngoLwesithathu evula ngokusemthethweni umbuthano ohlose ukukhuluma mayelana ngendimi zabansundu zakuleli, oqhutshwa edolobheni leVictoria Falls.

Uthe akulunganga ukuthi amazwe abensundu agxile ekusebenziseni indimi zakwamanye amazwe kulokuthi kuthuthukiswe amasiko abansundu.

UMongameli Mnangagwa

“Lumhlangano uza ngesikhathi esifaneleyo ngoba usitshengisa ukuqakatheka kwalokho okukhulunywa yisisekelo sombuso ukuthi indimi zonke ezimunyethwe kuso kufanele ziphathwe ngokufanayo.

“NjengoHulumende sesiqakathekise indimi ezingu-16 eZimbabwe kodwa lokhu akutsho ukuthi yizo zonke ezikuleli. Zikhona ezinye, kutsho uMongameli Mnangagwa.

Utshele abantu abagoqela ingcitshi zezindimi, inkokheli zomdabu, amalunga ephalamende, lenkokheli zengatsha zikaHulumende ukuthi kuyadanisa ukuthi kulezinye indimi ezingafakwanga kusisekelo sombuso.

Ilizwe leZimbabwe lenza isisekelo esitsha sombuso ngo2013 lapho okwaqakathekiswa khona indimi ezingu-16.

“Iloba kuqakathekile ukuthi zonke lezi indimi zisetshenziswe ePhalamende, zikhona njalo inkinga eziba khona ngoba kuyabe sokudingakala ukuthi kube labahumutsha zonke indimi,” kutsho uMongameli.

Uthe okwamanje iPhalamende isebenzisa indimi ezintathu ezigoqela Isikhiwa, isiNdebele lesiShona.

Ezinye indimi ziyasetshenziswa kodwa ingwalo zenziwa ngalezi ezintathu.

UMongameli Mnangagwa uthe okujabulisayo yikuthi ingwalo ezinengi zelizwe sezafakwa ngendimi zonke zingu-16.

“Thina sisebenzisa isikhiwa kodwa uNkulunkulu uyakwazi lapho okutholakala khona amakhiwa, kumbe lapho okutholakala khona abakhuluma ezinye indimi. Nxa sikhuluma isikhiwa uNkulunkulu ucabanga ukuthi siseNgilandi,” kutsho uMongameli ebulala abantu ngensini.

Uthe uHulumende wakhe uphakathi kokwenza inhlelo ezithuthukisa wonke umuntu lazo zonke izigaba elizweni.

“Umbuso wesibili uqhuba inhlelo ezingatshiyi muntu, kumbe isigaba emuva. Ngokunjalo sesizinikele ukuthi alukho ulimi oluzasalela emuva. Sihlala sisithi sikuZibuse kodwa abalendimi ezingekho kusisekelo sombuso bayabe besithi bona kabalayo inkululeko. Ngakho kuqakathekile ukuthi njengoMbuso wesibili sikhulule isembatho sobandlululo ngoba indimi zethu zabensundu ziqakatheke kakhulu ngoba zisenza siziqhenye njalo sibe lesimilo njengabantu,” kutsho uMongameli.

Uthe indimi zakuleli kufanele zibe yinsika yazo zonke inhlelo zikaHulumende.

Uthe uzulu osebenzisa ulimi lwakhe ulamandla okwenza zonke izinto zokuthuthukisa izigaba.

Ukhuthaze njalo inhlanganiso zamazwe omhlaba iUnited Nations le African Union ukuthi ziqakathekise indimi zamazwe wonke omhlaba.

Umsekeli kaMongameli uCostantino Chiwenga

Uthe injongo yalumhlangano oqale ngoLwesibili yikwakha ilizwe ngokuqakathekisa indimi zakuleli ngaphandle kwesiLungu.

UMongameli uthe ukufundiswa kwendimi zakuleli kumele kuqale ezimulini abantwana bonke befundiswe indimi zabokhokho babo.

Uthe uHulumende uzimisele ukwenza konke okusemandleni akhe ukuze kubunjwe umthetho oqakathekisa ukusetshenziswa kwendimi zonke.

Umsekeli kaMongameli uCostantino Chiwenga ungomunye walabo abakhulume kulumhlangano njalo ugcizelele wathi kufanele kube lenhlelo ezifundisa intsha yakuleli indimi lembali yabo.

Share This:

Sponsored Links