Uncategorized

Phos’ elakho: Siyidinga ebusuku lemini, kodwa isibizele ukufa!

14 Feb, 2019 - 00:02 0 Views

uMthunywa

Mehleli Dube

OWATHI imali yimpande yesono wayengaphosisi, ngitsho lencwadi engcwele iyakufakaza ukuthi umntakaMagadelena wathengiswa ngenhlamvu zesiliva. Abantu siyidinga ebusuku lemini. Abhejele ukulala ekhangele umuntu, engabuquthi. Abanye abantu bangayiswela babalolaka okwethokazi lenyathi elidlelwe inkonyane ngamaganyane.

Abanye ngabathi bangayiswela uthole umuntu emdambiyana ezwisa usizi kungani ngumuntu onethwe lizulu lesiqhotho ngesikhathi sekwindla. Kukanengi uzwe abantu bekhuluma bethi ubulewe yimali yakhe. Phela lapho umuntu eselayo imali kuyazikhanyela njengenkanyezi yecelankobe nxa kulonyezi. Ukudla kuyaguquka, izigqoko lazo zitshintshwe, abathetheyo baze bathathe amakhosikazi ngababili ngabathathu, kwesinye isikhathi umuntu aphundle inkotha angaziwa lapho aye khona. 

Abantshitshanise “osisi palisa”  umuntu emveni kwensuku umuzwe esekhwehlela angani ngumdodovu wekhehla eselaqedwa amaphaphu ngumphahambe. Uyabe sezokhele amalahle ekhanda, esezininde ingculazi, agule abize abathakathi kungela aze ayekufa kabuhlungu. Abanye ngabanatha izidakamizwa ezidulayo zona ezilimaza imithambo yegazi, afe umuntu esephonguba yingcuba ngenxa yomkhokha wakhe. 

Ufica lemabandleni ezinkonzo abantu bebulalana kubangwa yona, lemidenini uthola kuyisisanasana umtshado wenzinja kubangwa yona. Abanye ngabathi bangabalayo bazincitshe lokudla abakujwayeleyo badle ukudla okungajwalekanga bezama ukutshengisa uzulu ukuthi balayo imali kuze kuye kubagulise bafe abantu benkosi. Asiyidingeni ebusuku lemini kodwa nxa isinengi singayitshaphazi, ulakho ukuncedisa abanye abangelayo, zinengi inhlanganiso ezigcina intandane, bangajabula babemanzi te, nxa ungabahlephunela kulokuthi ikubizele ukufa. Ayixabene. 

Mehleli Nkunziyembongolo Dube 0738305027

Share This:

Sponsored Links