Uncategorized

Phos’ elakho: Ngubani olecala, ngumzali kumbe abantwana!

28 Nov, 2019 - 00:11 0 Views
Phos’ elakho: Ngubani olecala, ngumzali kumbe abantwana!

uMthunywa

Mehleli Dube

INTSHA yalamhlanje ayisakwazi ukwehlukanisa umuntu omdala lomncinyane, kubo kujinge kufanane, akula mkhandlo. Inhlonipho inengi lentsha alilayo, mhlawumbe kwenziwa yikuguquka kwezikhathi, njengoba i-technology iguquka njalo nje.

Kunengi okufundwa lapha, okuhle lokubi. Intsha seyaphenduka umhlambi kazelusile ngoba engekho obagobayo lapho abaphambuka khona.

Minengi imizi othola kuhlala okuzinjetshane kodwa, abazali besemazweni akude, bephandela bona abantwana.

Phela eminyakeni engakhatshana inengi labantu latshaya inkotha libhekisa amabombo lapho elikholelwa ukuthi kulamagceke aluhlaza (greener pastures) bakhohlwa ukuthi ngezinye indlela uyabe elungisa okunye kodwa kusonakala kokunye “solving an economic problem, at the same time creating a social problem”.

Kweminye imizi kuhamba abazali bonke bathunyezelwe amaqubaquba emali, ngenxa yokuthi ukhakhayi luyabe lungakaqini balingeke abantwana bacine besenza abangeke bakwenza aluba abazali bebekhona eduze.

Labanye abantu abadala ufica sebelandela umntwana loba esona bengamkhuzi ngoba bencenga ukuthengelwa utshwala, ufice umdodovu wekhehla seliphongulandela abantwana angani yinkunzi efakwe umkhala embukisweni we-trade fair.

Kubalulekile ukuthi nxa lizakuya dinga amagceke aluhlaza tshiyani abantwana ezandleni zomuntu omdala abamhloniphayo ozakuthi nxa ekhwaza bathi khwimilili sengathi zimpala zibona ihlosi elizidingela ixhaphozi ngoba lomile. Lingabathumeli imali enengi, kungaba ngcono uthumele okunengi kuzimpahla (grocery), banengi abakhala ezimathonsi asebathumela abantwababo kogoqanyawo bengananzeleli, ngokuthumela abantwana imali enengi bacine beswela ukuthi benzeni ngayo, bacine bethenga izidakamizwa lembambangqondo bafele obala.

Thumela ingcosana ezakwenza baphile njengaye wonke umuntu. Phela umntwana unjengenja, ukhuzwa njalo nje luze luqine ukhakhayi lwakhe esekwazi okubi lokuhle.

Ayixabene.
Umlobi uthinteka ku 0714355641.

Share This:

Sponsored Links