Pheka loMaNdlovu

18 Oct, 2018 - 00:10 0 Views
Pheka loMaNdlovu Umfushwa

uMthunywa

Ukudla kwesintu kuyakha umzimba njalo kuyawuqinisa. Zikholisele isitshebo sakho esimnandi esombhida wendumba ololaza, uyayiqeda intaba yesitshwala ngobunandi nje kuphela.

Okudingakalayo
– Izipunu ezintathu zolaza

-Izandla ezimbili zombhida owomileyo owendumba

-Amafutha okupheka

– Isawudo

-Amatamatisi amabili

-Ukhezo lokupheka

-Imbiza yokupheka

Indlela yokupheka
-Xhwathisa umfushwa wakho ngamanzi uthele lamafutha uwekele uze uphose uvuthwe.

-Gezisa amatamatisi akho uwasikele uwafake embhideni yakho ufake lesawudo olithandayo.

-Thela ulaza wekele kuxhwathe okwesikhatshana ulaza luvuthwe, umbhida uze ungani uvuthwa busu.

Ukudla
Umfushwa lo umnandi nxa usidla lesitshwala samabele, uyadla uphose uqede imbiza.

Share This:

Sponsored Links