Pheka loMaNcube: Inyama yenkukhu ele-buttermilk

04 Oct, 2018 - 02:10 0 Views
Pheka loMaNcube: Inyama yenkukhu ele-buttermilk

uMthunywa

UNGAYIPHEKA ngendlela eyodwa inyama yenkukhu icina isikudaka uze uthi ayimnandi ikanti hatshi sokumele utshintshe indlela zokuyipheka. Akuzame lindlela mina engijayele ukuyipheka ngayo uzasala uthoba ulimi suzilumile.

Ziphekele inyama yenkukhu ele-buttermilk uzikholisele uzwe ubunandi bayo.

Okudingakalayo

-Amaqatha amane esifuba senkukhu (chicken breasts)
-15ml mixed herbs
-15ml iphaprika
-250ml ifulawa
-250ml buttermilk
-Amafutha okupheka
-Isawudo
-Imbiza yokupheka
-Ukhezo lokupheka

Indlela yokupheka

— Thela amaqatha akho isawudo le-pepper uphinde uthele i-buttermilk.
— Hlanganisa ifulawa, iphaprika, ama-herbs kanye lesawudo.
— Khupha amaqatha akho phakathi kwe-buttermilk uwagiqe phakathi kwefulawa oyihlanganise ngaphambilini.
— Tshisisa amafutha akho, nxa esetshisa ufake amaqatha uwakhanzinge aze antshintshe umbala abe ligolide, ayabe esevuthiwe.

Ukudla
Inyama le imnandi nxa uyidla lama-salads.

Share This:

Sponsored Links