Pheka loMaMudimba: Ama-scones angelaqanda

09 Aug, 2018 - 00:08 0 Views
Pheka loMaMudimba: Ama-scones angelaqanda

uMthunywa

Sesifikile isikhathi sokutshisa, ilanga seliphuza ukutshona kungakho kufuneka ukuthi wengezelele izikhathi zokudla.

Ngakho ngehola lesine kuyabe kufuneka uhololo lomphelekezeli. Kungakho-ke kule iviki sizapheka ama-scones okunathisa uhololo wemini ukuze ungahlali unathisa ngesinkwa ngoba phela laso siyadaka.

Okudingakalayo

250g butter/ margarine
– Inkomitsho ezine zefulawa
– Izipunu ezincane ezine ze-baking powder
– Ingxenye yenkomitsho yetshukela
– 500g uchago oluvuthiweyo
– Itreyi yokubhekhela

Okuqakathekileyo: Amankomitsho ungasebenzisi awokunatha itiye, akhona athengiswa ezitolo abhaliweyo izipimo lezipunu zakhona ezilezipimo.

Ukupheka

– Hlanganisa ifulawa, isawudo, i-butter, itshukela ukuhlanganise kuze kube angani zimvuthu, ubusuthela uchago oluvuthiweyo mbijana mbijana uvuba uhlanganisa luze luphele okuvubileyo kuze kusale kunamathela ezandleni.

– Thululela ifulawa phezu kwebhodi ethelwe ifulawa uthathe i-roller ugoqe (roll) uqume isilinganiso osifunayo ufake kuthireyi ubusufaka ku-oveni etshisa okungaba yi-180 degrees wekele kuvuthwe kuze kungani kuyantshintsha umbala.

Ukudla
Ama-scones la amnandi letiye elochago.

Share This:

Sponsored Links