Pheka loMaDube. . .Inhlanzi ezileviniga

01 Nov, 2018 - 00:11 0 Views
Pheka loMaDube. . .Inhlanzi ezileviniga

uMthunywa

INYAMA ayisathengeki kulezinsuku, ziphekele inhlanzi ngobunono obukhulu. Uzadla uncinde ngobumnandi kuphela.

Okudingakalayo

-30ml ijamu yama-Apricot (smooth)

-1kg yenhlanzi ezimanzi ezikhitshwe amaxolo

-190ml iviniga emhlophe

-15ml ikhari (mild)

-25ml ground turmeric

-10ml itshukela (brown)

-Isawudo ohambelana lalo

-Amakhasi elemoni elilodwa (grated)

-Amafutha okupheka

-125ml amanzi

-Ihanyanisi ezimbili

-Umsobho welemoni elilodwa

-Amahlamvu amabili e-bay

-Iphephekhoni (peppercons) eziyisithupha

Ukupheka
Thatha inhlanzi zakho uzigezise uzigiqe phakathi komsobho welemoni lesawudo ubeke eceleni.

– Sikelela ihanyanisi uyikhanzinge emafutheni ize ibe buthakathaka ufake eceleni futhi.

– Khanzinga inhlanzi zakho emafutheni epanini zivuthwe uzifake eceleni.

– Thatha ibhavu encane ufake iviniga, amahlamvu ebay, ikhari, itshukela, i-ground turmeric, ijamu, amanzi lamakhasi elemoni ukuhlanganise ukubilise ugoqoza okwemizuzo elitshumi wehlise umlilo.

– Nxa sokuvuthiwe sungathatha inhlanzi lehanyanisi yakho ukufake kumsobho owupheke phambili oleviniga uzidlele.

Ukudla
Isitshebo lesi simnandi nxa usidla lesitshwala.

Share This:

Sponsored Links