Pheka loBhebhe…Zikholisele i-beef stew oziphekele yona

27 Sep, 2018 - 00:09 0 Views
Pheka loBhebhe…Zikholisele i-beef stew oziphekele yona

uMthunywa

Esintwini inyama yayiphekwa ngomhluzi weyinye kuveza ukuthi amaNdebele inyama ayeyithanda kakhulu.

Lanxa kunjalo akumelanga uyipheke ngendlala efanayo nsukuzonke kungakho-ke lamhlanje sizapheka i-beef stew ozayidla uzilume ulimi. Ziphekele udle ukholise.

Okudingakalayo

– Inyama ikilogramu eyodwa

-Ihanyanisi ezimbili

– Amatamatisi amabili

– Imiqwente

– Isipunu esisodwa esincane sesuphu (Brown Onion Soup)

-Indumba eziluhlaza (green beans)

-Igwili elilodwa

-Isipunu esisodwa esincane yesuphu (Rich Oxtail Soup)

-Isawudo

-Imbiza yokupheka

-Ukhezo lokupheka

-Indlela yokupheka

-Pheka inyama yakho okwemizuzu engu-25 ufake ingxenye yesipunu esincane isawudo.

-Cenga umsobho uwugcine ukhanzinge inyama yakho lehanyanisi. Ihanyanisi ivuthwe ize intshintshe umbala.

– Faka amatamatisi akho.

-Ube usufaka imiqwente, amagwili lendumba zakho.

-Faka isipunu sesuphu (soup) seRichy Oxtail lese-Brown Onion ugoqoze okwemizuzu emilutshwane.

– Thela umsobho wakho owucengileyo uvale imbiza kuxhwathe okwemizuzu engu-25.

-Nxa sokuvuthiwe umsobho uyabe sujiyile.

Ukudla
Inyama le imnandi okumangalisayo nxa uyidla lerayisi.

Share This:

Sponsored Links